Anna Fárová není mezi námi

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 05. 03. 2010

Anna Fárová Dne 27. února 2010 odešla na věčnost velká umělkyně světového významu, nositelka řady světových i domácích vyznamenání PhDr. Anna Fárová. Její životní dráha byla velice pestrá. Narodila se dne 1. 6. 1928 v Paříži. Její rodiče tam pracovali: otec dr.Miloš Šafránek, muzikolog, působil v diplomatických službách na československém velvyslanectví a matka Annette Moussu jako profesorka francouzštiny. Po matce znala výborně francouzsky a po otci česky,což ji provázelo po celý soukromý i umělecký život.
Do Prahy na Spořilov se provdala za nadějného mladého umělce Libora Fáru, malíře, grafika a scénografa, který vynikl svéráznými díly moderního výtvarného umění u nás i v cizině. Mají spolu dvě dcery, starší Isabelu, fotografku, a mladší Gabrielu, která působí jako sochařka ve Spojených státech.

Po ukončení studií na Reálném gymnáziu v Praze 14 – Michli vystudovala na Karlově univerzitě v Praze v roce 1951 obor dějiny umění. Do roku 1970 působila ve svobodném povolání.
V pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu v letech 1970 až 1977 zřídila a vedla sbírky a oddělení fotografie. V roce 1977 přednášela na FAMU v Praze. Soustředila se na fotografickou tvorbu, její kritiku, monografie a výstavy děl vynikajících fotografů u nás i ve světě. Po podepsání Charty 77 dostala na hodinu výpověď. Poté nesměla pod svým jménem veřejně publikovat. V roce 1995 stanula ve vědecké radě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, v roce 1997 byla členkou Poradního sboru časopisu Ateliér.

Celoživotní výtvarné, překladatelské a kritické dílo Anny Fárové zahrnuje stovky publikací, překladů, hodnocení a výstav děl světových umělců především v oboru umělecké fotografie. Publikovala ve světoznámých nakladatelstvích a v odborných časopisech zejména ve Francii, Německu a Spojených státech. Koncipovala četné výstavy a vydávala k nim katalogy. Soustředila se na vydávání monografií osobností českých fotografů, např Jana Saudka, Josefa Sudka, Františka Drtikola, Josefa Koudelky a dalších v nakladatelstvích SNKLHU, Artia, ODEON, Aperture New York aj.

V roce 1958 vydala monografii slavného francouzského umělce Henri Chartier- Bressona, v roce 1960 Wernera Bischofa, 1962 Jiřího Jeníčka, 1964 Eugena Wiškovského, 1966 André Kertésze, 1973 Roberta Capa, 1972 Františka Drtikola, 1975 , 1990 a 2002 Josefa Koudelky, 1983 Jana Saudka, 2001 Zdeňka Tmeje, 1983, 1993, 1994 a 1995 Josefa Sudka, 2004 Evy Davidové aj. V roce 1972 vydala Anna Fárová monografii na téma Současná fotografie v Československu, která šla z důvodů politické závadnosti celá do stoupy.

Je nositelkou četných cen a vyznamenání, např. Rytířského francouzského řádu pro umění a literaturu v roce 1991, Grand Prix Obce architektů - cena pro investora (2000), medaile za Zásluhy.
Za svoje umělecké zásluhy a česko-francouzskou spolupráci v oblasti umění byla Anna Fárová v roce 2002 slavnostně jmenována čestnou občankou města Arles a Toulouse ve Francii.

Poslední rozloučení s významnou světovou umělkyní dr. Annou Fárovou se koná ve středu dne 10. března 2010 v 15 hodin v Krematoriu hlavního města Prahy ve Strašnicích.
Její světlou památku si jako spořilovští občané zachováme natrvalo ve svých myslích a srdcích.


Foto: krajane.radio.cz