Oslavte Den Země v Geofyzikálním ústavu

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 03. 04. 2010

21 Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. I v letošním roce si můžete svátek připomenout prostřednictvím akcí Akademie věd ČR a na Spořilově konkrétné Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

STŘEDA 21. DUBNA
9:00–11:00 hod., budova Geofyzikálního ústavu AV ČR, Boční II, Praha 4–Spořilov

PŘEDNÁŠKY NA TÉMA
CO SE DĚJE UVNITŘ NAŠÍ PLANETY? – MODELOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH PROCESŮ V LABORATOŘI A NA POČÍTAČI

• Zemské jádro jako továrna na magnetické pole RNDr. Ján Šimkanin, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR
Zemské jádro se skládá ze dvou koncentrických částí – vnější – větší část je kapalná, vnitřní – menší je pevná. Vnější jádro se chová jako obrovské hydromagnetické dynamo, jehož činnost vytváří magnetické pole naší planety. Dynamo je poháněno tokem kapaliny, který má původ především v termodynamických procesech na povrchu vnitřního jádra. Vnitřní jádro je nejen zdrojem energie dynama, ale působí také jako stabilizující prvek v jeho činnosti. Odpovídá patrně i za nepravidelné změny polarity magnetického pole Země.

• Země je tepelný stroj aneb Jak Země chladne
Doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D., katedra geofyziky MFF UK
Horké zemské nitro během geologické historie Země chladne. Energie uvolňovaná chladnutím pohání tečení – konvekci – v zemském plášti. Povrchovými projevy konvekce jsou horizontální pohyby litosférických desek. Přednáška se věnuje mechanismům přenosu tepla v zemském plášti, souvislostem konvekce s deskovou tektonikou a s gravitačním polem Země.

• Ďáblovy výtvory v krajině a v laboratoři: výstup magmatu na zemský povrch
Mgr. Prokop Závada, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR
Morfologicky výrazné vyvýšeniny v krajině jsou často tvořeny erozními zbytky odolných vyvřelých hornin. V lidových vyprávěních a mýtech byla tato místa obvykle spojována s nadpřirozenými silami a jejich nositeli, odtud názvy jako „Čertova zeď“ či „Ďáblova věž“. V přednášce bude vysvětlen mechanismus vzniku některých těchto krajinných dominant, včetně slavné Devils Tower v USA.

ČTVRTEK 22. DUBNA 13:00–16:00 hod., areál GEOPARKU Geofyzikálního ústav AV ČR, Boční II, Praha 4-Spořilov (vchod do Geoparku z ulice Jihozápadní IV)

NÁZORNÝ A INTERAKTIVNÍ „DEN ZEMĚ HROU“ v Geoparku Geofyzikálního ústavu, kde naleznete široké spektrum hlavních horninových typů, ilustrujících vliv různých procesů v kůře naší planety na podobu výsledného horninového materiálu. Připraveny budou také modely geologických procesů, včetně simulace sopečného výbuchu. Vše doprovodí odborný výklad.

Kontakt a rezervace míst na přednášky:
Mgr. Vladislava Pospíšilová
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Email: pospisilova@ssc.cas.cz
Tel: 221 146 388