Chcete kandidovat do zastupitelstva městské části?

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Volby, Vydáno dne: 07. 04. 2010

V letošním roce na podzim nás čekají volby do zastupitelstev pražských městských částí. Naskýtá se jedinečná příležitost, jak může každý z obyvatel výrazně ovlivnit dění v městské části na nejbližší čtyři roky.
Jistěže je velmi jednoduché kritizovat "ty nahoře", na druhé straně nabídnout řešení a podílet se na jeho realizaci je jistě mnohem zajímavější. Být zvolen do zastupitelstva městské části totiž znamená se aktivně podílet na dění v místě svého bydliště.
V zásadě existuje několik možností. První cestou je umístění na kandidátce některé z politických stran. Výhodou je zajištění předvolebního servisu a existence manažerského týmu, nevýhodou pak spojení s politickou stranou (i přes fakt, že můžete na jejich kandidátce kandidovat jako tzv. "nezávislý"). Druhou možností, které se budeme věnovat, je vytvoření sdružení nezávislých kandidátů.
Třetí možností je kandidování samostatného kandidáta, kterou ale v podmínkách pražských městských částí zcela pomíjíme, vzhledem k tomu, že nemá smysl a samotný kandidát je v podmínkách stávajícího volebního systému oproti stranám a sdružením velmi znevýhodněn.
Spořilov má navíc tu specifiku, že je součástí městské části Praha 4, která je zatím rozdělena na pět devítimandátových volebních obvodů. Tím je v podstatě znevýhodněna případná parta spořilováků, která by se rozhodla kandidovat pouze ve spořilovském volebním obvodu, volební matematika je prostě neúprosná. Ideální je stav, najde-li se velká skupina, která bude mít své zástupce ve všech čtyřkových volebních obvodech. Tento stav platil u voleb před čtyřmi lety a je pravděpodobné, že u něj zůstane i letos (ikdyž do hlav zastupitelů, kteří o tom, stejně jako o budoucím počtu zastupitelů pro období 2010-2014 budou letos v červnu rozhodovat, nevidíme).

Prvním a v zásadě nejdůležitějším krokem příprav je rozhodnutí skupiny občanů aktivně vstoupit do volebního procesu a sestavit kandidátku. Tím iniciátorem může být jakýsi „manažer" budoucí kandidátky (v zákoně označený jako zmocněnec). Sám zmocněnec však nemůže figurovat na kandidátce. Jeho úkolem je seznámit sebe a kandidáty se zákonem o volbách, sestavit s nimi kandidátku, zajistit její registraci a během přípravy voleb jednat jménem kandidátů s úřady. Nejobtížnější je jistě vyhledání možných kandidátů a osobní jednání s nimi. Důležité je ujasnění důvodů, proč by měl který kandidát kandidovat. Určitě je vhodné hned z počátku jednat s více lidmi, než je počet budoucích členů zastupitelstva (mnozí si svůj předběžný slib rozmyslí - "já nemám čas", jiné je třeba přemlouvat...). Počet členů zastupitelstva by mělo schválit předchozí zastupitelstvo. Na kandidátce můžete mít menší počet členů než je budoucí počet členů zastupitelstva - ale nedoporučujeme to, protože vaši kandidátku to ve výsledku znevýhodní. Kandidátka nesní mít vyšší počet kandidátů než je členů zastupitelstva. Následuje vytvoření pořadí na kandidátce a předvolebního programu.
Kandidátky navrhují volební strany(tj. sdružení nezávislých kandidátů, politické strany a koalice stran nebo i jednotlivci). Kandidátky podávají k registraci zmocněnci 66 dnů před celostátně vyhlášeným dnem voleb. Volby letos připadají předběžně na říjen, to znamená, že termín registrace je v srpnu.
V případě sdružení nezávislých kandidátů musí zmocněnec přiložit k registraci kandidátky petici podepsanou voliči, kteří ji budou podporovat. Počet podpisů je stanoven vzhledem k počtu obyvatel.
Na petici musí být název kandidátky, název zastupitelstva a rok konání voleb, datum narození, adresa trvalého bydliště a podpis. Petici nemohou podepisovat budoucí kandidáti.
Vlastní kandidátní listina jakékoliv volební strany potom obsahuje název zastupitelstva, rok konání voleb, název volební strany, jména a příjmení kandidátů, věk a povolání, trvalé bydliště. U kandidátek politických stran ještě členství v politické straně nebo údaj „bez politické příslušnosti". Kandidátní listiny dále obsahují jméno a příjmení zmocněnce, jeho náhradníka, trvalé bydliště obou a podpis zmocněnce. Kandidáti jsou uváděrii na kandidátní listině v pořadí vyjádřeném arabskými čísly. Kandidátní listinu předkládá zmocněnec registračnímu úřadu, který ji přezkoumá a potvrdí, popřípadě vrátí k doplnění. Po schválení kandidátek zajištuje registrační úřad jejich tisk. Ke kandidátní listině je potřeba přiložit vlastnoručně podepsané prohlášení každého z kandidátů, že souhlasí s kandidaturou, a že mu nejsou známy překážky volitelnosti.
Další podrobnosti najdete v zákoně č. 491/2001 Sb. a zákoně 131/2000 Sb.

Připraveno ve spolupráci s internetovými Novinami Prahy 16 - www.praha16.cz