13. květen 2010

Autor: Daniel Kaiser <Kaiser.Daniel(at)zsjizni.cz>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 18. 05. 2010

Věna Hrdličková 13.5.2010 Paní Hrdličková, roz. Stunová chodila do ZŠ Jižní IV., stejně tak její oba synové a vnoučata. Paní docentka byla jmenována čestnou občankou Prahy 4. Při této příležitosti Paní Hrdličková a pan starosta Ing. Pavel Horálek vysadili vrbu - strom svým původem z Asie. Výsadba se uskutečnila na školní zahradě dne 13. 5. 2010 za přítomnosti ředitele školy Mgr. Bc. Daniela Kaisera, předsedy Školské rady ZŠ Jižní IV. Jana Schneidera a dalších představitelů MČ Praha 4 a dětí ZŠ. Pan starosta promluvil k přítomným o důležitosti předávání zkušeností mezi generacemi, paní Hrdličková pak dětem přiblížila význam vrby s ohledem na vazby Čech a Asie. Vrba bude jako symbol krásy, ladnosti, omlazení, plodnosti součástí školní zahrady, bude vytvářet kulisu klidové části zahrady. Na závěr setkání děti zazpívaly japonskou píseň.


Doc. PhDr. Věnceslava Hrdličková, CSc.

Věnceslava (Věna) Hrdličková, rozená Stunová, významná česká sinoložka a japanoložka, překladatelka a spisovatelka se narodila 15. září 1924 v Praze - Nuslích. V letech 1945-1950 vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, současně v letech 1946-1948 navštěvovala Graduate School Harvardské univerzity v Cambrige (Massachusetts). Roku 1950 získala doktorát filozofie (PhDr.), roku 1967 hodnost CSc. a v roce 1990 docenturu Karlovy univerzity. V letech 1951-54 se zabývala terénním výzkumem orální literatury v ČLR, v letech 1954-82 působila na katedře věd o zemích Asie a Afriky FF UK na oboru sinologie, s přestávkami v letech 1957-61 a 1964-69, kdy ve spolupráci s manželem Zdeňkem Hrdličkou prováděla v Japonsku výzkum japonské orální literatury a uměleckých řemesel.
Předmětem jejího odborného zájmu je čínská a japonská orální literatura, výzkum dnes již téměř vymizelých druhů, způsobů jejich výuky, orální realizace, kinetického kódu. Od konce 80. let se soustředila na studium estetiky čínských a japonských zahrad - čínské a japonské zahrady jako komplexní kulturní jev, možnosti jejich uplatnění v evropském prostředí.
Věna Hrdličková je spoluzakladatelkou Bonsai klubu Praha (1981), čestnou členkou Univerzitní bonsajové společnosti v Budapešti (1990), byla dlouholetou předsedkyní Česko-čínské společnosti (1990-2001) a členkou řady mezinárodních učených společností (The Asiatic Society of Japan, Tokio, The Japan Society, New York, Nordic Institute of Folklore, Finsko, European Association of Chinese Studies, Paříž). Roku 1994 jí byla udělena zlatá plaketa F. Palackého AV ČR za zásluhy ve společenských vědách a 1995 zlatá medaile Masarykovy akademie umění. V červnu 2006 převzala z rukou japonského velvyslance Řád vycházejícího slunce, mimořádné vyznamenání, které jí udělil sám japonský císař za dlouholetou propagaci japonské kultury.