Zborov na Spořilově

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 26. 06. 2010

Položení základního kamene k pomníku Zborovským hrdinům 24.6SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 24.6.2010 k 93. výročí bitvy u Zborova s položením základního kamene pomníku Hrdinům od Zborova se konalo na Roztylském náměstí. Hosty už krátce po čtvrt na jedenáct dopoledne za krásného počasí vítala Hudba Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením dirigenta mjr. Jiří Kubíka, která hrála sokolské pochody. Ta také v půl jedenácté zahájila setkání husitským chorálem Ktož sú Boží bojovníci.
Položení základního kamene k pomníku Zborovským hrdinům 24.6V úvodním slově přivítal Vladimír Prchlík všechny účastníky a také čestné hosty - generálmajora Josefa Bečváře, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, Ing. Marii Kousalíkovou, náměstkyni primátora hl .m. Prahy, generála Tomáše Sedláčka, čestného předsedu Československé obce legionářské, plk. Ing. Štíchu, místopředsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, patriarchu Církve československé husitské ThDr. Tomáše Buttu, Alexandera Kutorkina, tajemníka Velvyslanectví Ruské federace v České republice, plk. Ing. Jaroslava Houšku, prezidenta Asociace nositelů legionářských tradic ANLET, doc. Ing. Vratislava Preclíka, CSc., I. místopředsedu Masarykova demokratického hnutí a člena Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova a jako zvláště vzácného hosta Hudbu Hradní stráže a Policie ČR řízenou dirigentem mjr. Jiřím Kubíkem.

Následně pronesl projev na téma Bitva u Zborova a její význam pro vznik samostatného Československa doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc., I. místopředseda Masarykova demokratického hnutí a člen představenstva Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova. Pak zazněla píseň Hoši od Zborova, aby byl následně vykonán slavnostní akt, kdy čestní hosté poklepali kladívkem na základní kámen budoucího pomníku. Kámen z blanické ortorulu byl odebrán na památné hoře Blaník od Veřejové skály, v níž podle pověsti dřímá vojsko sv. Václava (Blaničtí rytíři). Až bude Čechům nejhůře, vyjedou dle pověsti Blaničtí rytíři na jejich záchranu.
Položení základního kamene k pomníku Zborovským hrdinům 24.6
Prsť ze Zborovského bojiště byla pietně odebrána u příležitosti 90. výročí památné bitvy u Zborova dne 2. července 2007 při zájezdu delegace vlády České republiky v čele s premiérem Mirkem Topolánkem a ministryní obrany Vlastou Parkanovou ve spolupráci s vedením Československé obce legionářské.
Deska na zakrytí základného kamene pomníku je ze žulového kamene s názvem Halandia. Návrh Jan Vlasák, vyrobena byla spořilovskou firmou DAHA, s.r.o.
Patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta provedl modlitbu a požehnání.
Závěrečného slova se ujal opět Vladimír Prchlík, který poděkoval čestným hostům, zástupcům odbojových a vlasteneckých organizací v naší vlasti a všem účastníkům z blízka i z dáli a na úplný závěr zazněly hymny Ruské federace, Slovenské a České republiky opět v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
Slavnostního shromáždění na Spořilově se zúčastnilo okolo 120 účastníků , členů odbojových a vlasteneckých organizací - SOKOL, Český svaz bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Junáka, Obce baráčníků a místních občanů.
FOTO: Miroslav Volf