Geofyzikál opět na začátku listopadu otevře dveře

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 21. 09. 2010

Na 5. a 6. listopadu 2010 vždy od 9 do 17 hodin jsou připraveny Dny otevřených dveří Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., který už dlouhá léta sídlí na Spořilově

Témata exkurzí:
• Jak měříme a vyhodnocujeme zemětřesení (J. Zedník, B.Růžek)
• Západní Čechy - oblast zemětřesných rojů a minerálních pramenů (A.Boušková, J.Horálek)
• Zemětřesení na stole (A. Špičák)
• Využití geotermální energie v České republice (J. Šafanda, P.Dědeček)
• Sledování stability svahů Krušných hor při těžbě uhlí (B.Chán)
• Magnetismus a životní prostředí (A.Kapička, E.Petrovský)
• Geologické procesy v laboratoři (P.Závada, M.Machek, D.Uličný)

V Seminariu seismického oddělení v přízemí lze shlédnout patnáctiminutový film „Zemětřesení v západních Čechách", natočený Krátkým filmem Praha ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem a Katedrou geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy University.
Na stěnách centrálního schodiště a postranních schodišť jsou vystavena historická vyobrazení zemětřesení, sopečných erupcí, sesuvů a důlních otřesů z rozsáhlé sbírky Jana Kozáka.
Návštěvníci také mohou navštívit Geopark Spořilov ve spodní části areálu Geofyzikálního ústavu a zahrát si interaktivní hru „Najděte svůj kámen mudrců" (L.Špičáková, materiály ve vrátnici). Podrobnější informace o jednotlivých exponátech Geoparku jsou k dispozici též na webovské stránce: http://www.ig.cas.cz/cz/o-nas/popularizace/geopark-sporilov/

Přednášky pro veřejnost v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu v rámci Týdne vědy a techniky 2010:
Aleš Špičák: Islandské sopky, pondělí 1. listopadu. 2010, 17:00 hod.
RNDr. Michal Filippi, PhD., Geologický ústav AV ČR a RNDr. Jiří Bruthans, PhD., Přírodovědecká fakulta UK: Výzkum jeskyní a solných hor v Íránu, úterý 2. listopadu 2010, 17 hodin
Stanislav Ulrich: Český masív není kráter aneb jak kolize kontinentů zformovala střední Evropu, čtvrtek 4. listopadu. 2010, 17:00 hod.

Adresa: Boční II/1401 141 31 Praha 4-Spořilov http://www.ig.cas.cz