Železniční zastávka Kačerov

Autor: Tomáš Ledvina <tomas.ledvina(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 24. 09. 2010

Železnice se přiblíží ke Spořilovu. Nebudou se přitom muset pokládat žádné koleje. Jak vyplývá žádosti Správy železniční dopravní cesty, která byla schválena na stavebním odboru Úřadu městské části Praha 4, vznikne nová železniční zastávka Praha – Kačerov.
Zastávka bude na železniční trati 1713 Praha Vršovice – Praha Krč a rozkládat se bude na pozemcích parc.č. 3448/1, 2329/3 mezi ulicemi Michelská a 5. května.

Přístup na nástupiště bude řešen bezbariérovým 121m dlouhým chodníkem a bude napojen na podchod stanice metra Kačerov pod ulicí Michelskou. Chodník má navazovat na stávající služební vstup do podchodu metra, který bude v rámci navrhované stavby upraven pro potřeby zřízení výtahů z úrovně podchodu do úrovně ulice. Na nástupišti bude vybudován betonový přístřešek pro cestující s informačním a orientačním systémem, rozhlasem a označovačem jízdenek.

Nabízí se otázka na čtenáře, kdo tuto zastávku a trať hodlá používat a kam po ní vyrazit. Třeba tip na výlet nebo finta, jak uniknout přeplněné městské dopravě.