Spořilov se bouří proti hluku a zplodinám z kamionů

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 01. 10. 2010

Obyvatelům Spořilova došla trpělivost. S okamžitou platností požadují, aby magistrát hlavního města Prahy uzavřel Spořilovskou ulici pro průjezd kamionů nad 12 tun a navrhl komplexní řešení protihlukových opatření v celé oblasti starého i nového Spořilova.
Zatímco životní podmínky obyvatel této čtvrté městské části se v posledních deseti letech stále jen zhoršují, magistrát a další odpovědné instituce přivádí do této městské části stále více dopravy. Zatažením desítek tisíc kamionů, které pravidelně pendlovaly po jižní spojce mezi hradeckou a plzeňskou dálnici, do hustě osídlené části Spořilova, už není pouze strategickou chybou, nedomyšlenou skutečností ani znouzectností. Jedná se o zcela otevřenou agresi vůči obyvatelům, jejichž životní podmínky jsou podle posledních ukazatelů horší než v hrůzostrašné Legerově ulici na Praze 2. Spořilovští občané nechtěli zpočátku dělat ukvapené kroky a čekali, jaké mají odpovědné instituce připravená kompenzační řešení. Ukázalo se však, že situace je tak dramatická, že žádné kompenzace situaci nevyřeší a kamiony musí ze Spořilova jednoduše zmizet.
Proto vznikla petice, které se v těch hodinách dokončuje, a kterou bude možné během víkendu podepsat na několika místech na starém i novém Spořičově. Její autorkou je RNDr. Jana Růžičková Csc. a text si osvojilo občanské sdružení Spořilov, které bude jejím dalším garantem. Namátkou uvádím některé vybrané pasáže z petice.

Nesouhlasíme s navedením kamiónů přímo do centra sídliště a žádáme zákaz jízdy kamiónů nad 12 tun Spořilovskou ulicí. V důsledku silného znečištění škodlivinami a působení nadměrného hluku se nyní obyvatelé potýkají s řadou zdravotních problémů. Rozhodně nesouhlasíme, aby byla v době hospodářské krize Spořilovská rozšířena na 3 dopravní pruhy. Tato věc je z ekonomického hlediska, i z důvodu dalšího zhoršení podmínek v sídlišti při realizaci stavby, zcela nepřijatelná.
Vážení spořilovští občané, obracíme se na Vás ve věci nárůstu počtu kamionů v ulici Spořilovská po zprovoznění Pražského okruhu. V oblasti Spořilova, zejména v okolí nejvíce dopravou zatěžované ulici Hlavní, dochází k výskytu vážných alergických reakcí a nárůstu respiračních onemocnění u řady obyvatel.
Hluk je nesnesitelný, nemůžeme větrat, dusíme se, řadu obyvatel řeže v očích, pálí v krku, mají rýmu a kašel, bolesti hlavy apod. Nejvíce ohroženi jsou starší, zejména chronicky nemocní občané, a děti. Občané Spořilova nechtějí skončit jako obyvatelé Legerovy ulice, kde došlo díky katastrofálnímu dopravnímu zatížení k pravděpodobnému nárůstu úmrtnosti o desítky procent.
Občané Spořilova mají právo nebýt zatěžováni hlukem a škodlivinami, většina z nich je vlastníky bytů. Protihlukové stěny jsou po celém úseku Spořilovské nízké, zejména vyšší patra jsou zcela nechráněná. Před škodlivinami z kamiónové dopravy, které se šíří vzduchem, nás neochrání. V západní Evropě by takové řešení nebylo možné, kamióny se nesmí pohybovat v sídlištních celcích, navíc má řada zemí i významnější ochranu obyvatel před kamiónovou dopravou o víkendech.
Žádáme Vás proto, aby byla Spořilovská ulice uzavřena pro průjezd kamiónů nad 12 tun. Měla by zde být ponechána pouze osobní doprava, což vyplývá z následujícího souhrnu. Tato silnice vede centrem jednoho z největších sídlištních celků na Praze 4, kde v desítkách devítipatrových domů žijí desítky tisíc obyvatel. V blízkosti je škola a zdravotní středisko. Spořilovská byla projektována pro minimální zatížení vesměs osobní dopravou, dnes ale slouží převážně pro tranzit kamiónů a je navíc pro obyvatele sídliště zcela nevyužitelná. V zásadě by zde měla být zelená zóna a možnost rekreačního vyžití.
Podle posledních ověřených informací má Spořilovskou projíždět téměř 100 tis. aut denně a na Barrandovském mostě o 20 tis. aut méně.
Jižní spojka ale byla projektována pro velkou dopravní zátěž, a proto byla vedena ve větší vzdálenosti od sídel. Svedením kamiónové dopravy z centra západní oblasti Prahy do centra jižní oblasti Prahy se nic nevyřeší, naopak ztrojnásobením délky cesty kamiónů dojde k poškození životního prostředí ve větším rozsahu. Nelze deklarovat, že dojde ke zlepšení, když dochází k ohrožení zdraví více než 150tis. občanů, které nové opatření poškozuje. Navíc dochází na Spořilově k přímému ohrožení velké části populace průjezdem kamiónů s nebezpečnými látkami kapalného a plynného původu. Také podmínky pro rozptyl škodlivin jsou zde velmi špatné. Již v roce 2005 dosahovaly koncentrace PM10 na Spořilově alarmujících hodnot a dnes jsou již na hranici ohrožující zdraví desítek tisíc obyvatel tohoto sídliště, nehledě na hlukovou zátěž a koncentrace dalších škodlivin, včetně přízemního ozónu.
Světová zdravotnická organizace zveřejnila např. tyto prokázané zdravotní vlivy polétavého prachu, ke kterým dochází již při krátkodobé expozici - zvýšení počtu zánětlivých onemocnění, nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, zvýšení počtu hospitalizací, zvýšení úmrtnosti. Na Spořilovské spojce byly navíc před otevřením Pražského okruhu měřené hodnoty hluku v rozmezí 60-70 dB a vysoce tak překračovaly limity.
Přestože byly podepisovány petice, dochází k dalšímu zhoršování životního prostředí, a tak k ohrožení zdraví obyvatel. Sídliště mají být zónou klidu a ne smrtící pastí.


Petice směrem k odpovědným institucím, je zatím přátelskou a konstruktivní snahou, jak se společně dobrat oboustranně akceptovatelnému řešení, ale vzhledem k neudržitelnosti situace, je velkorysost signatářů omezená.

Oldřich Janeba, obyvatel Spořilova