Odpověď z magistrátu - dopravní situace na Spořilově

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 15. 10. 2010Vážená paní Kučerová,
# Z pokynu ředitele odboru dopravy magistrátu hl. m. Prahy reagujeme na Váš
# elektronický dopis týkající se změny dopravního režimu v okolí Spořilova v
# souvislosti se zprovozněním jihozápadního segmentu Pražského okruhu.
# Je zcela zřejmé, že bez omezení provozu nákladních automobilů o celkové
# hmotnosti nad 12 t na Jižní spojce, Barrandovském mostě a v ul. K Barrandovu by
# nově postavený Pražský okruh využívalo jen minimum dopravců, protože pro trasu
# mezi dálnicí D 11 a dálnicí D 5 je cesta po Jižní spojce kratší a navíc bez
# poplatku a pro trasu mezi dálnicí D 1 a dálnicí D 5 je sice cesta po Jižní
# spojce prakticky stejně dlouhá jako po Pražském okruhu, ale opět je větší část # bez poplatku.
# Omezení jízdy nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 12 t jinak než
# stanovením striktního zákazu vjezdu není možno efektivně vymáhat, proto bylo
# přistoupeno k tomuto řešení.
# Vaše obavy o zhoršující se životní prostředí v oblasti přiléhající k
# ulici Spořilovské jsou zcela pochopitelné a realizované omezení provozu
# nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 12 t na Jižní spojce mohlo
# částečně zhoršit podmínky v okolí ul. Spořilovské, ale na druhé straně nelze
# zapomínat, že obyvatelé barrandovského sídliště byli podstatně větším negativním
# účinkům dopravy vystaveni téměř 20 let. Současně je třeba připomenout, že
# omezení provozu nákladních automobilů přispělo ke zlepšení kvality životního
# prostředí v části Krče, části starého Spořilova a části Barrandovského
# sídliště.
# S urychlenou realizací protihlukových opatření samozřejmě počítáme. Úprava
# harmonogramu realizace protihlukových opatření v dotčených oblastech, zejména
# pak s ohledem na urychlení jejich výstavby v oblasti Spořilova a Jižního města -
# Chodov byla uložena odboru městského investora usnesením Rady hl. m. Prahy č.
# 1668 ze dne 21.9.2010.
# Situaci po zprovoznění Pražského okruhu hl. m. Praha průběžně sleduje a z
# monitoringu vychází pravidelné zprávy. Na jejich základě bude provedeno
# vyhodnocení vývoje situace a následně bude rozhodnuto o dalším postupu vč.
# možných úprav stávajícího dopravního režimu.
# Litujeme, že Vám v současné době nemůžeme dát příznivější odpověď, ale
# ujišťujeme Vás, že hl. m. Praha bude maximálně podporovat a urychlovat všechny
# kroky, které povedou k dalšímu zlepšení situace v oblasti Spořilova.
# S pozdravem
# Ing. Ladislav Malý
# referent silničního správního úřadu
# odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy
#

# Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
# tel. 23600 4224

# From: Jana Kučerová [mailto:hnkj@seznam.cz]
# Sent: Monday, September 27, 2010 9:32 PM
# To: Heroudek Jan (MHMP, ŘED DOP)
# Subject: Spořilov
#
# Dobrý den pane Heroudku, předpokládám, že jste můj mail hned smazal, sotva jste
# uviděl předmět, ale pokud ne, doufám, že víte, kde v Praze Spořilov leží a že
# jste se někdy do našich končin dostal, než jste se podílel na rozhodnutí, svést
# půlku kamionové dopravy z této republiky do naší oblasti. Je mi jasné, že
# bydlíte v nějaké bezpečné čtvrti, kde o kamionech lidi pouze čtou. My, co jsme
# měli tu smůlu, že jsme si před lety koupili byt nebo dům na Spořilově, teď jen
# zíráme, co si úřední zvůle k lidem dovoluje. Je ironií koukat na plakáty
# oblepený Spořilov, kde politici různých partají slibují světlou budoucnost a
# modré z nebe.
# Nám by ale stačilo, kdyby na magistrátu někdo používal rozum a vymyslel
# řešení, jak nás ochránit před kamiony. Od toho tam snad jste.
#
# Jana Kučerová