Co znamená překročení limitu polétavého prachu (PM10) pro lidské zdraví

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Zdroj: jruzicka11@seznam.cz, Vydáno dne: 26. 10. 2010Ze zprávy o říjnovém měření kvality ovzduší na Spořilově (Spořilovská ulice), která byla zveřejněna na serveru městské části Praha 4 vyplývá, že ve 4 ze 7 dnů měření byl překročen 24-hodinový imisní limit pro polétavý prach (PM10). Málokdo si dokáže představit co tato informace znamená pro lidské zdraví. Významným zdrojem polétavého prachu je právě doprava, která na Spořilově dramaticky narostla v září po uvedení části Pražského okruhu do provozu. Kamiónová doprava, svedená na Spořilovskou, navíc i z celé Jižní spojky, představuje v současnosti zátěž asi 10 tisíc těžkých aut nad 12 tun denně (tj. téměř 3,7 miliónu ročně). Celkově Spořilovskou, a tedy centrem sídliště Spořilov, projíždí asi 55 tisíc aut denně (tj. přes 20 miliónů ročně).
Látky obsažené ve výfukových plynech představují závažné riziko pro lidské zdraví. Kromě PM10 (částice do 10 mikrometrů) existují i jemnější prachové částice, které jsou ještě škodlivější (dostávají se až do plicních sklípků a pronikají do krevního oběhu). Limit pro tyto částice je asi poloviční. Bohužel se však, i přes doporučení Světové zdravotnické organizace, tyto částice neměří. Větší částice poletují ve vzduchu řádově v hodinách, menší pak i několik týdnů, pokud je suché období.
Polétavý prach nejen dráždí dýchací soustavu, ale i ji poškozuje, stejně jako srdeční ústrojí, dále zkracuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Tyto látky jsou odpovědné za zvýšenou nemocnost a úmrtnost i u dospělé populace. Vdechování polétavého prachu má za následek poškození plodu již na počátku těhotenství a častější onemocnění dýchacích cest u dětí. Dále mají tyto látky významný vliv na vznik astmatu a řady plicních chorob, způsobují rakovinu plic a u vyšších věkových kategorií pak roste riziko onemocnění cukrovkou, vyšším krevním tlakem a srdečními chorobami.
Následující čísla jsou alarmující. Odhaduje se, že polétavý prach se podílí na úmrtnosti obyvatel České republiky asi 10%, v Evropě zemře téměř 350 tisíc lidí předčasně a hrubý domácí produkt Evropské unie se snižuje o 80 miliard euro ročně, ve velkých městech se díky polétavému prachu zkrátí život obyvatel o 1 rok a způsobuje zde také více úmrtí než dopravní nehody.
Již v roce 2003 bylo patrné z celkových hodnot průměrných ročních koncentrací PM10 v Praze (projekt ATEM), že Spořilovská patří k nejznečištěnějším oblastem polétavým prachem na území Prahy. Nezodpovědným přístupem úředníků je tak v současnosti ohroženo zdraví více než deseti tisíc obyvatel Spořilova a jediným správným řešením je okamžitá náprava této situace.

RNDr. Jana Růžičková, CSc.