Nadměrný hluk může i zabíjet

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Zdroj: jruzicka11@seznam.cz, Vydáno dne: 02. 11. 2010

V ulici Spořilovská a jejím okolí bylo potvrzeno, že dochází k výraznému překročení hodnot hluku. Limit pro venkovní hluk z hlavních silnic je 60 dB v denní době a 50 dB v nočních hodinách. S korekcí na starou hlukovou zátěž se pak dostáváme k hodnotám 70 dB a 60 dB.

V roce 2005 byla pro Spořilovskou a okolí vypracována poměrně podrobná hluková studie zátěže obyvatelstva ze silniční dopravy (Timberland, 2005). Vypočítané hodnoty emise hluku z komunikace Spořilovská dosahovaly v ulici Hlavní 80 dB přes den a 70 dB v noci, na Jižní spojce pak dokonce 95 dB a 90 dB. V okolí Spořilovské bylo již v té době přes 4000 obyvatel trvale zasaženo nebezpečnou hladinou hluku.
Hluk z kamiónové dopravy je mnohonásobně intenzivnější než z lehké dopravy. Navíc lze pozorovat i jeho šíření na velkou vzdálenost, například při vysokém tlaku a slunečném počasí, kdy zasahuje sídliště do vzdálenosti několika stovek metrů. Zatímco osobní doprava v noci přirozeně polevuje tak kamiónová doprava monotónním hlukem ruší spánek obyvatel sídliště a má za následek nadměrnou únavu, zejména u citlivějších osob. Je známo, že ženy vnímají hluk intenzivněji než muži. V některých případech se hluk šíří do vyšších pater mnohem více než bychom předpokládali.
Na rozdíl od výfukových plynů hluk významně ovlivňuje psychiku člověka (a to dokonce již při hodnotách okolo 30 dB) a má za následek psychosomatická onemocnění. Pro vegetativní systém jsou nebezpečné hodnoty okolo 60 dB. Lékaři potvrzují, že hluk dosahující 70 dB má trvalý negativní vliv na zdravotní stav člověka. Nadměrný hluk ovlivňuje negativně kardiovaskulární systém (např. zvýšení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence, arytmie) a má za následek hormonální i iontovou nerovnováhu. V oblasti psychiky vyvolává únavu, výkyvy nálad, deprese, agresivitu, poruchy soustředění a paměti. Dlouhodobá expozice nadměrnému hluku může mít za následek poškození sluchu, selhávání srdce, infarkt, snížení imunity, chronickou únavu a nespavost. Hluk je přímo odpovědný za nárůst civilizačních chorob. Přitom téměř polovina obyvatel Evropy je vystavena nadměrnému hluku, který negativně ovlivňuje jejich zdraví a jen v Praze je hlukem zasaženo 10% populace. Ztráty díky hluku se v rámci EU odhadují až na několik desítek miliard euro. V příštím týdnu bude hygienická stanice měřit na Hlavní ulici hlukové zatížení vnějšího i vnitřního prostředí. Odhaduji, že v současné době, kdy Spořilovskou projíždí asi 55tis. aut denně (z toho asi 1/5 kamiónů nad 12 tun), že se jedná v oblasti Hlavní o denní hodnoty hluku v rozmezí 85-90 dB a 75-80 dB v noci. Je třeba počítat i se zatížením autobusovou dopravou, která představuje tisíce spojů denně. Domnívám se, že počet obyvatel, kteří jsou zasaženi nebezpečnou hladinou hluku se na Spořilově oproti roku 2005 zdvojnásobil a také vysoce vzrostlo riziko závažnějšího poškození zdraví.
Vzhledem k tomu, že limity hluku byly na Spořilovské a v jejím okolí překročeny již v roce 2005, nemohl hygienik povolit navedení kamiónů nad 12 tun z Jižní spojky na Spořilovskou ulici. Toto opatření není jen bezohledné vůči Spořilovu, ale v zásadě tedy neplatné. Nejedná se navíc o krátkodobou záležitost, ale o situaci, která měla trvat v oblasti Spořilova několik let než dojde k dokončení další části okruhu. V nedávné době hygienik zastavil stavbu okruhu přes Suchdol právě kvůli hluku. V případě Spořilova platí stejné zákony pokud jde o veřejné zdraví že?

RNDr. Jana Růžičková, CSc.