Komentář k pořadu Nedej se - Hry Magistrátu Prahy s občany (ČT2, 3.11.2010)

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Zdroj: jruzicka11@seznam.cz, Vydáno dne: 07. 11. 2010

Spořilov byl jednou z nejvíce zatížených lokalit dopravou již před uvedením části Pražského okruhu do provozu, kde navíc byly již v dávné minulosti překročeny limity polétavého prachu i hluku. Přestože na tuto skutečnost byla upozorněna většina významných činitelů, kteří v této věci rozhodovali, došlo k navedení veškeré kamiónové dopravy nad 12 tun do centra sídliště Spořilov. Toto opatření zasáhlo přímo i nepřímo téměř 15 tisíc obyvatel Spořilova. Nejen, že řadě lidí projíždí kamióny přímo pod okny, nejsou chráněni před škodlivinami a hlukem, ale navíc převažující severozápadní a západní větry zanášejí vše daleko do sídliště. Barrandovské sídliště se nachází na vyvýšeném místě a má mnohem příznivější meterologické poměry. Žije zde obdobný počet obyvatel jako na Spořilově, ale v mnohonásobně větší vzdálenosti od hlavní silnice. Sídliště má také dokonalou protihlukovou ochranu.
V pořadu Nedej se mně proto velice překvapilo písemné stanovisko Magistrátu hl. města Prahy, že „zlepšení situace na Barrandově podstatně převyšuje negativní dopad na část Spořilova“. Toto nepravdivé a diskriminující tvrzení se opakovalo i v písemných stanoviscích, která jsem obdržela od různých úředníků Magistrátu. Pravdou je, že byla zasažena jedna z nejvíce osídlených oblastí na Praze 4. Přitom Spořilovská má ten nejhorší přímý vliv na asi 5 tisíc obyvatel, kteří žijí v dosahu 50-300m od silnice. Při pohledu do mapy, kde vede Jižní spojka a ulice K Barrandovu zjistíte, že se tyto silnice na tuto vzdálenost k zastavěným plochám s tolika obyvateli ani nepřiblíží. Je to logické, s tímto záměrem byly totiž projektovány.

Přitom znečištění má na Spořilově kumulativní charakter, protože nejde jen o katastrofální dopravu na Spořilovské (45 tisíc lehčích aut a 10 tisíc kamiónů), ale i v bezprostředním okolí (tisíce autobusů a desetitisíce dalších aut na Hlavní a v přilehlých ulicích). Pokud přepočítáme kamióny na lehkou dopravu (1 kamión = 5-6 lehčích aut) dostaneme se k číslu asi 130 tisíc lehčích dopravních prostředků denně. Auta i autobusy vytvářejí na Hlavní každé odpoledne několikahodinové kolony a zejména před víkendy a svátky je tu provoz jako na dálnici. Navíc parkoviště na Hlavní před obchodním domem zdržuje dopravu, autobusy i auta popojíždějí, a tak jsou hluk a kumulace škodlivin naprosto neúnosné. Viděli jste někde v Praze, že by centrem sídliště a navíc parkovištěm procházela de facto dálnice a 100 metrů odtud dokonce jezdilo po dálniční radiále 10 tisíc kamiónů denně? Tak se přijďte podívat k nám na Spořilov na ulice Spořilovská a Hlavní. Je to dokonce světový unikát a tak je zcela na místě toto konzultovat se zástupci EU.
Ve Wikipedii se ještě i v současnosti uvádí, že Barrandovu by měl odlehčit v roce 2015 nový Pražský okruh, který odvede tranzitní dopravu. A dále že na starém Barrandově probíhá výstavba nových bytů s výhledem na vltavské údolí. Developerské projekty jsou prý plánovány i na západním okraji Barrandova. To je v této souvislosti skutečně zajímavé že? Takže těch pár vyvolených bude mít už o pět let dříve relativně čistý vzduch a krásný výhled a 15 tisíc obyvatel Spořilova 10 tisíc kamiónů denně a tedy smog, hluk a nemoci. Tak to Vám tedy děkujeme, odejděte…
Způsob jednání s občany Spořilova je nedemokratický a navíc má silně diskriminační charakter. Došlo k prorušení etických principů i právních ustanovení. A vážení, mýto za zdraví občanů Spořilova je vážně velmi špatný obchod. Dotazníkové šetření mezi obyvateli i písemné stanovisko lékaře z polikliniky Božkovská prokazuje, že zdravotní stav obyvatel se po 21.9. 2010 výrazně horší. Tak tedy začněte intenzivně pracovat v náš prospěch, chceme jen dýchat zdravější vzduch, větrat, prostě normálně žít…
Jediné správné řešení je v současnosti urychlené odvedení kamiónů nad 12 tun mimo Spořilov a následné zastřešení Spořilovské. Protihlukové stěny nám totiž při překračování imisních limitů škodlivin opravdu nepomohou. Celou věc je nutno řešit komplexně a vzhledem k tomu, že nejvíce obyvatel se díky obchodnímu centru koncentruje v oblasti ulice Hlavní, je zcela nezbytné zklidnit i dopravu v této ulici, to je totiž chronicky těžce nemocné srdce Spořilova. Naši občané mají právo na zdravé životní prostředí, vytrpěli zde už příliš.

RNDr. Jana Růžičková, CSc.