Havárie vodovodu omezila provoz sokolovny

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 18. 11. 2010

Havárie vodovodu 15.11.2010 - Sokol SpořilovV pondělí dne 15. listopadu okolo 18. hodiny došlo k vážné havárii vodovodní sítě Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.
V ulici SEVEROZÁPADNÍ V. v úseku proti budově sokolovny. Pracovníci záchranné čety PVK zahájili nutné práce zavřením přívodu vody a opatřením dodávky náhradního zdroje pitné vody pro postižené domky. Proud vody unikající z místa protržení potrubí se hnal podél sokolovny a vnikl do tělocvičny, zaplavil její parketovou podlahu do výše několika centimetrů. Voda se valila směrem ke vstupní chodbě a hlavními vchodovými dveřmi do sokolovny unikala dále do ulice SEVEROZÁPADNÍ VI.

Díky obětavé práci všech přítomných bratří a sester se podařilo vyklidit rychle přístavek s tělocvičným nářadím a zabránit z velké části jeho promáčení, vytřít parketovou podlahu a nasadit vysoušecí agregát. Patří jim náš dík!
Dnešní stav parketové podlahy ukazuje, že voda podmáčela zcela západní část podlahy, kde se objevila rozsáhlá puklina vystupujících parket v místech hlavního náporu unikající vody. Během úterý se podařilo havárii vodovodního potrubí opravit, avšak škoda na majetku Sokola je značná. Po vytopení sokolovny v minulém období díky závadě kanalizace přichází další těžká rána - oprava bude zvláště složitá v nastávajícím zimním období.
Z provozních důvodů se proto s okamžitou platností až do odvolání ruší veškerá cvičení v sokolovně. Odpadá slavnostní tělocvičná Akademie dne 19. listopadu a nekoná se ani tradiční Mikulášská dětská besídka a večerní zábava dne 4. prosince.
Přejme si, aby se spořilovským Sokolům podařilo co nejdříve uvést budovu do provozu k radosti a potěšení všech cvičenců naší jednoty!