Komentář k setkání zástupců Městské části Praha 4 a Magistrátu hlavního města Prahy s občany Spořilova k problematice Spořilovská

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Zdroj: jruzicka11@seznam.cz, Vydáno dne: 10. 02. 2011Dnešní ráno bylo mrazivé a slunečné a vzduch byl prosycen smogem. Zastavila jsem se na ulici a diskutovala s občany. Během pár minut nás začalo pálit v očích, škrábat v krku a začali jsme kašlat, tedy akutní alergická reakce na znečištěný vzduch. Jak bude vypadat situace na jaře a v létě, kdy bude nutné nechat okna stále otevřená a do bytů se tak začnou trvale dostávat vysoké koncentrace škodlivin a neúnosný hluk? Některé z těchto škodlivin navíc mají tendenci se ve vnitřním prostoru kumulovat v obrovském množství. Stále zcela převažuje západní proudění větru a tak je to problém celého sídliště. Domnívám se, že situace je neudržitelná a je třeba ji skutečně řešit okamžitě.
Zmíním několik důležitých bodů ze včerejšího setkání. Starosta naší městské části ing. Horálek situaci řeší a je připraven ji řešit i nadále se zástupci magistrátu. Konstatoval však, že jeho pravomoci jsou omezené. Zatím jsou sice výsledky jednání pouze dílčí, ale odvedení asi jedné třetiny kamiónů nad 12 tun by situaci na Spořilově aspoň částečně zlepšilo. Stále se domnívám, že výstavba protihlukových stěn je zbytečná investice, která navíc řeší problém pouze u nepatrné části obyvatel. Do sídliště a do vnitřního prostoru domů se budou i nadále dostávat nebezpečné koncentrace prachu, oxidů dusíku a v letním období jistě i dalších škodlivin, které budou způsobovat zvýšenou nemocnost a úmrtnost obyvatel. Zastřešení Spořilovské tak zůstává stále nejvhodnějším řešením.
Důležité je, že starosta byl informován o výzkumu zdravotního stavu obyvatel Spořilova, který potvrdil vážné zdravotní komplikace u řady občanů a obdržel zprávu, kde je vše podrobně dokumentováno. Byly mu předány i výsledky měření Hygienické stanice, kde hodnoty hluku výrazně překračují limity. Navíc i škodliviny, jejichž měření zadala radnice, se zde vyskytují v nadlimitních koncentracích. Máme tak tři významné argumenty pro případný soudní proces. Starosta přislíbil, že zváží žalobu Městské části Praha 4 a občanů na Magistrát hlavního města Prahy a dále také svoji účast v případné blokádě Spořilovské ulice. Termín vyřešení situace do června je však příliš dlouhý, protože u řady obyvatel lze očekávat s nástupem teplejšího období, a tím i zvýšenou koncentrací škodlivin, vážné zdravotní komplikace. Již dnes má řada z nich silně oslabenou imunitu a mohou tedy snadno podlehnout různým nemocem. V každém případě připravuji podklady pro ombudsmana, který má poměrně velké pravomoci a může v této záležitosti pomoci s právním řešením. Uplynulo půl roku a kamióny jsou na Spořilovské stále, domnívám se proto, že vyjádření občanské neposlušnosti je již zcela na místě. Navíc přesměrování kamiónů je otázkou pár dní a občané Spořilova už nechtějí čekat. Za rozumný termín, kdy by měla být ze Spořilova odvedena třetina kamiónů, lze považovat konec února, konec června by pak měl být termínem pro odvedení zbývající kamiónové dopravy mimo Spořilov.

RNDr. Jana Růžičková, CSc.