Dojmy z Diskuse o dopravní situaci na Spořilově pořádané Radnicí Prahy 4

Autor: Tomáš Ledvina <tomas.ledvina(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 11. 02. 2011

Na diskusi o řešení dopravní situace přišlo tolik Spořilováků, že je místnost, kde se akce konala, nedokázala pojmout. A přitom bylo se na co dívat. Odborná firma čtvrt roku pracovala na výpočtech několika variant řešení, které zde profesionálně prezentovala. Bohužel jsem studii na webu Radnice nenašel. Nevím, kdy a v jaké podobě bude k dispozici, takže mluvit o variantě "4" vám moc nepomůže.

Na ní došlo ke všeobecné shodě. Počítá s tím, že:

- veškerá doprava Plzeň - Brno (D5 - D1) půjde stále po novém Pražském okruhu. Veškerá tato doprava tedy uleví původnímu zatížení Jižní spojky v oblasti Kačerov - Barrandovský most

- kamionová doprava Plzeň - Hradec, Liberec (D5 - D8) by se vrátila na Jižní spojku v oblasti Kačerov - Barrandovský most. Tím by se zkrátila jejich trasa o 16km. Spořilov by míjela jako dříve spodem po JS nikoli po Spořilovské (tam by zůstala doprava D8 - D1). Oblast Kačerov - Barrandovský most není tak blízko obydlení a jsou tam lepší rozptylové podmínky než mezi domy. Jen zdůrazňuji, že půjde jen o část kamionů, většina pojede po novém Pražském okruhu.

- z Barrandovského mostu by kamiony sjely na pobřežní Strakonickou ulici a po ní jely přes Lahovický most a za ním napojily se Pražský okruh a pokračovaly směr D5. Pro tuto oblast také platí, že je jen řídce a ne tak blízko obydlena. Směrem k Berounce se údolí Vltavy rozšiřuje a pro dopravu jsou zde mnohem lepší podmínky než ve středu obytné zóny.

Výhody?

- snížení exhalací. Část kamionů nepojede krokem do strmého spořilovského kopce, ale na lehký plyn po rovině. Trasa je navíc o 16 km kratší!

- rozdělení exhalací a hluku do většího prostoru. Tedy jejich zředění pod zdravotní limity. Současné řešení většinu smogu koncentruje do úzkého koridoru mezi spořilovskými domy.

- spravedlivější rozdělení exhalací a hluku po dobu než se dostaví Pražský okruh kolem Běchovic. Není možné, aby pražané přenesli veškerou tíhu tohoto špatného řešení na jediné místo.

- je spočteno, že nárůst dopravy na Barrandovském mostě bude tak malý, že nebude nutné tam znovu zapínat semafory a doprava zůstane plynulá

- nejsou třeba žádné drahé stavební úpravy. Postačí změna vodorovného a svislého značení. Tedy to, co TSK dokázalo na Spořilově přemalovat během jediné noci.

- protěžovaný Barrandov (popravdě řečeno, zkusil si v minulosti už dost) nijak neutrpí.

Co je třeba udělat?

Jediné - prosadit toto řešení na magistrátu. Jedná se o ryze politické rozhodnutí.

Z diskuse jak na to:

- starosta Horálek předloží tuto studii 17.2. na zastupitelstvu Magistrátu. Dále za Prahu 4 nevidí žádné další možnosti.

- na argument RNDr. Růžičkové ohledně prudkého zhoršení zdravotního stavu obyvatel pan starosta Horálek odpověděl "S tím já neumím nic udělat".

- RNDr. Růžičková mu nabídla možnost žaloby na základě ohrožení zdraví obyvatel. Pan starosta slíbil, že nad tím zapřemýšlí.

- pan Malý z Magistrátu nesouhlasil s variantu 4 s tím, že bude protestovat starosta Chuchle. Na to mu starosta Horálek skočil do řeči a zvýšeným hlasem zvolal: "nás se také nikdo neptal!"

- pan Malý byl přerušován pískotem

- pan Strnad vyzval k právním krokům, protože došlo k jednání, které vědomě vedlo k zdraví ohrožujícímu stavu a porušení limitů.

- za velkého potlesku navrhl blokádu Spořilovské jako vstupní bod k jednání s vládou.

- starosta Horálek slíbil, že příp. petici za variantu 4 podepíše a navrhované blokády se osobně zúčastní. Silný potlesk z pléna.

- zástupce ČESMAD řekl, že dopravci podporují variantu 4

- starosta Horálek slíbil v červnu novou diskusi na Spořilově (pozn: doporučujeme uspořádat v KC Sigma)

Slabé místo

MAGISTRÁT HLAVNÍHIO MĚSTA PRAHY. Z diskuze bylo jasné, že nemá zájem jít do konfliktu s pražany, raději obětuje 15 tisícový Spořilov, který je již zcela obklopen dálnicemi. Důkaz? Nevyslal žádného kompetentního zástupce, ačkoli byli pozvání. Obdobně chyběl zástupce TSK, šedé eminence v rozhodování o dopravě.

Různé:

- stavění protihlukových barier mělo své zastánce i odpůrce. Z odborného hlediska stavění protihlukových barier není řešení problému. Částečně pomůže jen 6% obyvatel. Lze ho chápat jako doplňkové řešení a musí být provedeno odborně a kvalitně, aby hluk pohlcovalo, nikoli odráželo do protějších oken. Bariery se nesmí stát jen laciným argumentem, že se udělalo, co se dalo a slevit z požadavku na odklon dopravy jako zásadní řešení.

- zastřešení spořilovské. Bez posunu. Rozhodnutí patří Magistrátu a je drahé.