Jak lze vyřešit Spořilovský masakr?

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 11. 08. 2011

Z Jižní spojky byla do centra Spořilova navedena loni na podzim 1/3 kamiónové dopravy z Jižní spojky. Tyto kamióny jezdily dříve v oblasti Bráníka a Barrandova. Na Spořilově do té doby jezdily 2/3 kamiónové dopravy. V současnosti tedy jezdí Spořilovskou ulicí veškerá kamiónová doprava (těžká dopravy nad 12 tun) projíždějící Prahou tj. 11 tis. kamiónů, což odpovídá asi 110 tis. osobních aut (1 kamión = 10 osobních aut). Vzhledem k tomu, že touto ulicí jezdí dalších 45 tisíc aut (pod 12 tun) dostáváme se na 155 tis. aut vedených přímo středem sídliště pod okny obyvatel. Navíc v bezprostředním okolí (tj.0.5 - 1 km) jezdí dalších několik set tisíc aut po magistrále (D1), Jižní spojce a několika dalších velkých silnicích. Tím, že nyní přejde část dopravy na noc na Jižní spojku se Spořilovu na 8 hodin denně uleví pouze asi o 1 tis. kamiónů, tj. o 1/10. De facto zde tedy veškerá těžká doprava stále zůstává! Proto nadále občanské sdružení SOS Spořilov počítá se žalobami i blokádou.

Dle údajů (City Plan) projíždí Spořilovskou 56 tisíc resp. 155 tis. aut (po výše uvedeném přepočtu), což je v porovnání s Jižní spojkou (Barrand. most- D1 resp. Braník-Sulická) , kde jezdí 91 tisíc aut, naprosto nepřijatelné číslo. V dalších ulicích je relativně přijatelná doprava např. ulice K Barrandovu - 46 tisíc aut a dále Modřanská - 27 tisíc aut nebo Vídeňská (Zálesí-U Krčského nádr.) - 19 tisíc. Je evidentní, že taková doprava jako v ulici k Barrandovu by měla být maximálně tolerována na Spořilovské, což znamená odvedení všech kamiónů mimo sídliště. Dále by zde mělo dojít i k omezení lehčí dopravy, protože ve srovnání s Barrandovem zde jsou mnohem horší rozptylové podmínky a velký počet obyvatel žije v bezprostředním okolí Spořilovské.
V oblasti Spořilova jsou překračovány limity a porušeny veškeré zákony. Jaká mohou být v této kritické situaci přijata řešení? Radnice Prahy 4 navrhla několik variant řešení dopravní situace na Spořilově, poslední návrh počítá s přemostěním u Kačerova. Primátor Svoboda obdržel od ministra dopravy Dobeše dopis ve kterém uvádí, že není schopen z důvodu nedostatku financí garantovat údržbu a rozvoj komunikací, které slouží jako náhrada nedokončeného Pražského okruhu a především, že nebude možné pokračovat v přípravě akcí jako je výkup pozemků pro stavbu R1 511 Běchovice-D1. Tato záležitost je přitom pro Spořilov zcela klíčová. To znamená, že nebude splněn ani ten nejhorší předpoklad zahájení výstavby v roce 2016 a musíme počítat s dokončením v horizontu 10-ti let. Vzhledem k tomu, že většina obcí před Prahou osadila po spuštění části Pražského okruhu značky se zákazem vjezdu kamiónů, valí se dnes vše po Spořilovské ulici. Ideálním řešením by bylo z důvodu ohrožení zdraví omezit nebo případně i zakázat vjezd kamiónů do Prahy. V současné situaci se domnívám, že spojením občanských sdružení a občanů by bylo možné tohoto cíle dosáhnout. Zdraví občanů Prahy je nadřazeno ekonomickému zisku a je nenahraditelné.

RNDr. Jana Růžičková, CSc.