Proč se 20.9.2011 uskuteční blokáda Spořilovské ulice?

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 02. 09. 2011Na podzim loňského roku byla veškerá kamiónová doprava nad 12 tun zcela nekoncepčně navedena do centra Spořilova, který byl v té době dopravně vůbec nejzatíženější oblastí Prahy. Byly a jsou překračovány limity hluku, které byly navíc výjimkou extrémně navýšeny. To samé platí o imisích. Je porušena řada zákonů, zničeno životní prostředí a zdravotní stav obyvatel se horší. V den výročí zahájení provozu na části Pražského okruhu, a tím navedení veškeré kamiónové dopravy z Jižní spojky do oblasti Spořilova, budeme na protest proti tomuto opatření blokovat Spořilovskou ulici přecházením po přechodu v dolní části Spořilova. Blokáda bude organizována občanským sdružením SOS Spořilov. Sledujte internetové Spořilovské noviny a web sos-sporilov.cz. Blokáda je podporována také petiční akcí.

Co požadujeme?
1. Aby byl omezen vjezd těžké tranzitní dopravy do Prahy a byly spravedlivě rozděleny dopravní toky do doby dostavby celého Pražského okruhu. Dle oficiálních sdělení v tisku je zahájení dostavby plánováno až po roce 2020.
2. Aby se problémem začala zabývat i vláda a ministerstva financí a dopravy uvolnila urychleně peníze na dostavbu Pražského okruhu
3. Aby došlo v co nejkratší době k omezení neúnosného množství kamiónů na Spořilovské ulici
4. Aby byla odejmuta vyjímka TSK k provozování nadměrného zdroje hluku na Spořilovské ulici, kterou udělila Hygienická stanice hl.m. Prahy za zcela jiných podmínek, kdy byla dostavba okruhu plánována zcela nereálně do 3 let.

Praha se z hlediska koncepce dopravy musí dostat na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými metropolemi. Chceme město bez transitní dopravy. Nemůžeme čekat na dokončení okruhu!

Současným opatřením bylo na Jižní spojku ze Spořilovské ulice převedeno v nočních hodinách jen asi 500 kamiónů nad 12 tun (City Plan). Více než 10 tisíc kamiónů zde stále zůstává.

Občanské sdružení SOS Spořilov