K diskusi o Petici za omezení vjezdu kamionů....

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 19. 09. 2011

Vážení spoluobčané spořilovští,
připojuji se k vaší petici jako jeden z řady skupiny rebelů - aktivistů, kteří již od roku 2004 bojují peticemi, dopisy s argumenty a osobním jednáním na úřadech za úplnou likvidaci zdravotně neúnosné situace pro bydlící kolem Spořilovské ulice.
Dosáhli jsme po velkém a mnohaletém úsilí jenom málo: Jižní a západní okna bytů dvou ke Spořilovské přilehlých vchodů devítipodlažních domů mají na náklad magistrátu zvukotěsná okna. Ale větrat se musí, zejména o horkých nocích a spát se nedá.
Nashromáždili jsme řadu písemných odpovědí na řešení problému. Vetšinou to byly výmluvy, někde až kapitulace úředníků, zodpovídajících a placených za dodržování zákonných norem na ochranu zdraví občanů. K čemu je tam máme? Proč jsou za tak špatnou práci slušně placeni?


Připojuji se k petici přesto, že ji nepovažuji za dostatečně důraznou a správně věcně a technicky zaměřenou. Na aktivu občanů v Sigmě dne 23.8. t.r. jsem představitelům magistrátu i Prahy 4 ve svém vystoupení vytkl, že vlastně neví jak zločinnou situaci vyřešit.
Úplný zákaz kamionové dopravy po Spořilovské lze v relativně krátké době a za relativně nízkých nákladů dosáhnout nikoli čtyřmi požadavky petice, kterou z úcty k vašemu snažení podepisuji, ale takto:

1) "Komplexním vyřešením stávající křižovatky Jižní spojky a D1 u depa metra Kačerov o dvě chybějící dopravní relace, projektované pro provoz kamionové dopravy".
Ze smrtícího trojúhelníku , jak správně píšete, učinit ú h e l .
Zvýšenou hlučnost uvnitř úhlu řešit projekčně současně se zvýšením nosnosti stávajícího mostu, protože integrální protihluková stěna -vedle zesílení základů mostu- lze pro to dobře využít. Tím pomoci našim spoluobčanům, zde hlukem postižených i za stávající situace.

2) "Žalobou na státní orgány" za nedodržování a ohýbání zákonných norem na ochranu zdraví občanů ( jak zaznělo i na aktivu) a neřeršení smrtící situace.

Bod 1 je mnohem jednodušší a skutečně reálnější než obtížný cca 12 km jihovýchodní úsek Pražského okruhu do Běchovic, s mnoha mosty a křižovatkami. A ten je zase na začátku a tím v nedohlednu....
Vážení spolubojovníci, sejdeme se zítra na blokádě.

Končím sokolským: "Tam svět se hne, kam síla se napře" a taky "Buďme realisté, žádejme zdánlivě nemožné!"

Zdraví vás Ing. Miloslav Vnouček