Pozvánka na setkání se zástupci občanského sdružení SOS Spořilov v úterý 6.12.2011

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 30. 11. 2011

Vážení občané, zveme Vás na setkání se zástupci našeho sdružení dne 6.12. (úterý) v 18 hod. Sejdeme se u jezdících schodů v 1. patře obchodního domu Centrum. Budeme projednávat přípravu demonstrace na magistrátě dne 15.12., kde bude probíhat rodělování finančních prostředků města pro rok 2012.Vzhledem k tomu, že dostavba Pražského okruhu je v nedohlednu, žádáme v podání „Petice za omezení vjezdu kamiónů do Prahy a snížení dopravní zátěže Spořilova“ o uvolnění 1,6 miliardy Kč z rozpočtu města na okamžité stavební úpravy v dopravním systému naší metropole tak, aby byla tranzitní kamionová doprava v Praze zásadně omezena, popř. i z Prahy zcela vyloučena, tak jak je to zcela samozřejmé ve všech evropských metropolích. Celkově v letech 2012-14 požadujeme schválení 4,8 miliard Kč. Vyzýváme i ostatní pražské iniciativy, aby podpořily tyto zcela oprávněné požadavky. Bez těchto finančních prostředků, budou tisíce občanů Prahy vystaveny vážnému zdravotnímu riziku a budou předčasně umírat. Zdraví občanů je prioritou, je nadřazeno ekonomickému zisku a je nenahraditelné.
Občanské sdružení SOS Spořilov