Petice proti solení chodníků a komunikací

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 01. 02. 2012

Zvládnutá zimní údržba - inertní posyp 11.2:2010Žádáme zastupitele hlavního města Prahy a městských částí, aby odmítli solení chodníků a komunikací. Zásadně požadujeme změnu vyhlášky č. 37/1997 Sb. hl. města Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, zpět do stavu, kdy zakazovala solení chodníků, tj. revokaci Usnesení Rady hl. města Prahy číslo 44 ze dne 17. 1. 2012, a žádáme i postupný ústup od solení vlastní vozovky zakotvený ve vyhlášce. Věc požadujeme projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Solení chodníků a komunikací škodí:
• volně žijícím živočichům,
• rostlinám,
• domácím zvířatům,
• půdě a spodním vodám,
• majetku (karosérie automobilů, základy budov, omítky, obuv chodců).

Za petiční výbor:
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zastupitel MČ Praha 4, Na Kavčích horách 6, Praha 4
Mgr. Eva Hodek, ředitelka, Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 869/31, 140 00 Praha 4
Marta Kubišová, zpěvačka a patronka Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 869/31, 140 00 Praha 4

V souladu se zák. č. 85/1990 Sb. § 3 odst. 3 určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány pana Mgr. Petra Štěpánka CSc., Na Kavčích horách 6, Praha 4. Vyplněné archy posílejte obyčejnou poštou nebo noste do sídla Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 869/31, 140 00 Praha 4