XV. Všesokolský slet klepe na dveře!

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 05. 02. 2012

Motto:
Ni zisk, ni slávu !
Je jen jedna čest -
pro život příštích
vlastní život nést.
Mrtví, živí, nezrození dosud,
v bratrství vroucím neseme svůj osud !
Nechť silná těla vede silný duch!
Horoucí pravdou spjat je k druhu druh !
Otroctví, lži a nesvobodě – zmar !
Bratrství, pravdě, republice – Zdar !
/Výňatek z recitativu skladby prostných mužů na XIV.Všesokolském sletu Praha 1948/Po šesti letech od posledního XIV. Všesokolského sletu PRAHA 2006 se přiblížil čas velkého celosvětového svátku Sokolstva. Sokolové letos nastoupí na značky na jubilejním sletu, jímž si připomínají slavné výročí - 150 let od založení Sokola dne 16. února 1862.

Česká obec sokolská jako nejstarší tělovýchovná a kulturní organizace u nás, založená Dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem věnuje pozornost nejenom zvyšování tělesné zdatnosti a zdravému vývoji jedince, avšak též rozvoji jeho morálních vlastností. V historických dokumentech zakladatelů Sokola čteme:

„Účelem tělocvičné jednoty SOKOL je pěstování tělocviku společným cvičením, zpěvem a šermováním.“ Členství v Sokole tak přispívá k harmonickému vývoji, jak po stránce tělesné, tak i duchovní a k estetické výchově jedinců. Záslužná činnost Sokola je známa po dlouhá desítiletí v dobách pro náš národ dobrých i zlých. Stala se vždy nepohodlnou cizím i domácím nepřátelům svobody a demokracie – Sokol byl za své existence třikrát zakázán a jeho členové se vždy aktivně podíleli na odboji českého národa proti cizí mocnosti. Sokol však vždy vzlétl znovu a dokázal stmelil svoje řady.

Velkou poctou a uznáním významu dlouholeté dobrovolné tělocvičné, sportovní a kulturně-společenské činnosti Sokola je, že nad oslavami 150. výročí založení Sokola a nad konáním jubilejního XV. Všesokolského sletu PRAHA 2012 převzali záštitu prezident České republiky Václav Klaus a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Oficielní zahájení sletového roku ke 150. výročí založení Sokola se uskuteční dne 10. března 2012 v pražském Karolínu. Na slavnostním zasedání výboru České obce sokolské se sejdou významní hosté v čele s prezidentem České republiky Václavem Klausem. Za účasti členů vlády a Parlamentu České republiky a představitelů společenských organizací je připraven bohatý kulturně-společenský program. Při této příležitosti uctíme též památku všech statečných sokolských sester a bratří, kteří trpěli za své vlastenecké přesvědčení, umírali v boji a položili oběť nejvyšší za svou drahou vlast.

Tělocvičná vystoupení XV. Všesokolského sletu PRAHA 2012 se uskuteční ve Vršovicích na novém stadionu SK Slávia v Synot Tip Aréně, nejmodernější aréně svého druhu v České republice.
Hlavní dny XV. Všesokolského sletu zahájí v neděli dne 1.července v 10 hodin dopoledne tradiční sletový průvod Prahou za účasti cvičenců z domova i hostů – členů zahraničních sokolských tělocvičných jednot, krajanů a za hojné účasti přihlížející pražské veřejnosti a turistů ze zahraničí.

Sletová tělocvičná vystoupení se budou konat v týdnu od 2.července, kdy budou probíhat zkoušky 12.hromadných skladeb na dvě hlavní vystoupení: dne 5. července 2012 od 21 hodin večer se uskuteční I. Program hromadných skladeb; letošní jubilejní XV.slet vyvrcholí dne 6.července ve 14 hodin závěrečným II. Programem hromadných vystoupení sokolských cvičenců a hostů Významnou součástí sletu bude též tradiční vystoupení krojovaných folklorních skupin z Moravy.

Konání XV. Všesokolského sletu tentokrát věnují velkou pozornost Česká národní banka a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. K výročí založení Sokola vydávají pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 200,- Kč a příležitostnou poštovní sletovou známku v hodnotě 14,- Kč s historickými náměty Sokola – znaku ČOS a prvního sokolského praporu od Josefa Mánesa. Obě tyto vzácné ceniny vyjdou v předvečer slavného 150.výročí založení Sokola dne 15.února 2012. Stanou se jistě předmětem živého zájmu nejenom sběratelů mincí a filatelistů, avšak jistě i všech Sokolů a jejich příznivců z domova i ze zahraničí.

Sokolové všech generací z celé naší vlasti se již od loňského roku pilně připravují na slet Tělocvičné jednoty sdružené v Sokolské župě Pražské-Scheinerově na území Městské části Praha 4 nacvičují společně. Od nejmladších cvičenců skladby pro rodiče a děti přes předškolní děti, žactvo, dorost, ženy, muže až po cvičení nejstarších Sokolů, členů Věrné gardy. Přejeme jim všem a hlavně spořilovským Sokolům hodně radosti z nácviku na slet a velký úspěch jejich skladeb na sletišti !

XV. Všesokolskému sletu PRAHA 2012 ZDAR !