Zrušení prodlouženého provozu metra

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 02. 03. 2012

S ohledem na rozpočtové možnosti hlavního města Prahy v roce 2012, vyhodnocení přepravních průzkumů a s cílem zefektivnit provoz linek Pražské integrované dopravy bude k termínu 4. března 2012 (celostátní termín změn) zrušen prodloužený denní provoz linek metra a návazné povrchové dopravy o nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Naposledy tak vyjede metro a návazná doprava podle původního jízdního řádu v noci ze 3. a 4. března 2012. Využití nabízené přepravní kapacity denní dopravy v tomto období nedosahovalo v průměru ani 10 %.

Navržené opatření podle ROPIDu umožní realizovat úsporu provozních nákladů cca 55 000 000 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že prodloužený provoz denních linek tvoří nadstandard dopravní obsluhy, nepřinese jeho zrušení v dotčených oblastech zásadní změnu či zhoršení dopravní obsluhy, neboť zrušené páteční a sobotní spoje nahradí standardní provoz nočních autobusových a tramvajových linek. Oproti stavu před zavedením prodlouženého provozu k 1. 9. 2010 byla rozšířena noční doprava tak, že pokrývá adekvátně kapacitě a rozsahu i všechny městské části. Systém noční dopravy v Praze je co do plošného i časového rozsahu jedním z nejrozvinutějších v Evropě.