Zdravotní stav obyvatel Spořilova - dotazníkové šetření 2012

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 08. 03. 2012Po 18-ti měsících, co kamióny devastují Spořilov, se na Vás obracíme s prosbou o pomoc s dotazníkovou akcí, která se týká zdravotního stavu obyvatel. Jedná se o šíření dotazníků a poté jejich sběr, a to zejména tam, kde bydlí naši starší spoluobčané, kteří nejsou vybaveni počítači.
Na požádání (mail jruzicka11@seznam.cz) Vám zašleme verzi dotazníku určenou k distribuci do schránek. Osvědčila se vývěska ve vchodu s prosbou, aby se dotazníky vrátily do Vaší schránky např. do týdne. Poté bychom se mailem domluvili na předání zástupci občanského sdružení SOS Spořilov. Jinak na našich webových stránkách sos-sporilov.cz je možné dotazník přímo vyplnit a odeslat. Podobné dotazníkové šetření probíhalo již v roce 2010, kdy se již poměrně krátce po navedení kamiónů z Jižní spojky prokázalo zhoršení zdravotního stavu většiny dotazovaných obyvatel, objevila se řada alergických reakcí na škodliviny, obsažené ve výfukových plynech a řadu obyvatel trápil nadměrný hluk. Dotazníky budou využity pro jednání s odpovědnými osobami a institucemi. Děkujeme všem za spolupráci.