Proslov na happeningu 26.3.2012 - Praha patří lidem, ne autům

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 01. 04. 2012Spořilovská a její okolí je dopravně nejzatíženější oblastí v Praze, i celé České republice. Převedení veškerého evropského tranzitu do jednoho z největších sídlišť znamená porušení zákonů i Ústavy ČR, a je to v rozporu s nařízeními i strategickými dokumenty Evropské komise a Světové zdravotnické organizace. Způsob, jakým bylo opatření realizováno, vzbuzuje pochyby zda je ČR demokratický a právní stát! Selhal stát i magistrát HMP a řada dalších institucí. Z hlediska ochrany ŽP a ochrany veřejného zdraví jde o nejhorší možné řešení ze všech. Opatření má přímý katastrofální dopad na tisíce obyvatel, kt. jezdí těžký tranzit přímo pod okny. Přitom ŽP a zdraví má být ve všech rozhodovacích procesech prioritou. Životu nebezpečné je to co slyšíme - extrémní hluk, ale zejména to, co nevidíme! Denně projde našimi plícemi asi 11 tisíc litrů vzduchu, ze kterého vdechujeme kvanta prachu a jedů, včetně rakovinotvorných látek. Prostředí, ve kterém žijeme odpovídá až 4 krabičkám cigaret vykouřených denně. Přesto, že je jasné, že zátěž Spořilovské a okolí je nejhorší v celé Praze, nejsou tyto smrtící imise monitorovány! Stejně tak zde záměrně chybí kamery monitorující každodenní kolony kamiónů. Tyto látky jsou zodpovědné např. za poškození cév, srdce, plic, kůže, sluchu, zraku. Dochází k poruchám v nitroděložním vývoji a dokonce je doloženo i snížení IQ u dětí. Oslabení imunity má za následek rozvoj vážných onemocnění a alergií (např. astma, pásový opar, ekzém). V důsledku selhání onkodozoru v rámci imunitního systému se mohou objevit nádorová onemocnění. Dochází také k poškození DNA a tedy genetického materiálu. Zvýšena je nemocnost a úmrtnost, a to zejména u starších a chronicky nemocných lidí. 18 měsíců bojujeme za odvedení kamiónů, což je jediné správné řešení. Pracujeme s daty a máme mnoho odborných argumentů. Hygienická stanice HMP na začátku března odejmula hlukovou vyjímku pro Spořilovskou. Po šetření ombudsmana bude již záležitost řešena právními prostředky. Bojujeme o život a tak do úvahy připadá i trvalá blokáda Spořilovské. Nepatří-li kamióny do Krče, Bráníka, na Barrandov, do Chuchle, do Říčan, do Běchovic, pak tím spíše nesmějí být na Spořilovské. Území je neobyvatelné, naše nemovitosti znehodnocené. Nemůžeme zde normálně žít a dýchat, větrat, používat balkóny. Většina z nás je vážně nemocných a v posledních letech je zde mnoho úmrtí na rakovinu, a to i u lidí v produktivním věku. V rámci dotazníkového šetření 2012 bylo zatím odevzdáno přes 100 dotazníků. Téměř všichni dotazovaní mají i několik nových onemocnění, která bezesporu souvisejí s extrémním zhoršením životního prostředí. Naprostá většina respondentů se domnívá, že k jejich onemocnění (záněty průdušek, astma, poruchy imunity, kožní nemoci, záněty očí, nespavost, nervozita) přispěla kamiónová doprava (83 : 5) a v 50-ti případech to dokonce potvrdil i lékař! Všichni uvádějí, že jejich původní onemocnění se po navedení kamiónů zhoršilo. Alarmující je vysoký výskyt srdečně-cévních komplikací a onemocnění v posledních 18-ti měsících po navedení kamiónů - 23 případů mrtvice, infarktu, arytmií, operací srdce apod. Právě drobné prachové částice, nesoucí karcinogenní látky, pronikají do plic a do krevního oběhu a mohou způsobit mozkovou mrtvici, infarkt nebo časem i nádorové onemocnění. Riziko infarktu přetrvává ještě asi 6 hodin poté co osoba opustila prostředí s vysokou koncentrací výfukových plynů (BMJ). Je k neuvěření, že právě v takovém životu nebezpečném prostředí žije více než 10 000 obyvatel a přímo u Spořilovské je dokonce nákupní centrum, poliklinika a škola, kde se koncentruje nejvíce dospělých a dětí. Přitom problém je mnohem závažnější, protože kromě Prahy 4, jsou ohroženi i lidé na Praze 10 (např. celá nová výstavba v Záběhlicích) a Praze 11 (Chodov a Jižní město), řádově jde tedy o statisíce obyvatel. Znečištění je zejména v současném suchém počasí roznášeno po celé Praze. Proto se problém s kamiónovou dopravou týká celé naší metropole. Optimální je tedy zakázat vjezd těžkého tranzitu do Prahy. RNDr. Jana Růžičková, CSc.