Jak se účastnit zastupitelské demokracie na Praze 4?

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 01. 04. 2012

Několik užitečných řádků, s nimiž by se měl seznámit každý občan MČ Praha 4, považující se za odpovědného občana a voliče, jemuž nejsou lhostejné veřejné záležitosti a dění vytvářející či ovlivňující denní život nás občanů a náklady na ně vynakládané z veřejného rozpočtu MČ Praha 4.
O čem by občané zajímající se o veřejné dění (veřejné věci, raději ne naopak) měli mít alespoň základní povědomí, zejména pokud by pojali úmysl zajít se podívat na zasedání zastupitelstva MČ Praha 4 a na vlastní oči a uši se přesvědčit, jak jimi zvolení zastupitelé jednají a rozhodují hlasováním o věcech, které se nás občanů Prahy 4 týkají. O tom se v Tučňáku mnoho nedočtou. V něm podávané, převážně jen pochvalné informace, neuvádí nic o atmosféře, za které probíhá někdy dosti bouřlivé jednání a dohadování mezi vládnoucí koalicí ODS – ČSSD prosazující své představy, co je pro občany dobré, a opozicí TOP 09, SZ a KSČM, která nahlíží na věci, o nichž se hlasuje, jinak, a zpravidla je přehlasována vládnoucí koalicí.
Pokud by tuto svoji dobrou, na dnešní dobu téměř osvícenou myšlenku chtěli občané uskutečnit a zajít se podívat, přesvědčí se, kdo a jak k projednávaným věcem vystupuje a hlasuje, a koho vlastně volili. Někdy je to napínavé až dramatické, někdy až úsměvné, bohužel někdy i až žalostný a smutný pohled na úroveň naší politické scény na komunální úrovni MČ Praha 4.

Jaké plynou z účasti na zasedání

Výhody
- nevybírá se (zatím) vstupné,
- máte zajímavé a většinou důležité informace z první ruky
- máte možnost podle hlasování zastupitelů je lépe poznat (kdo je kdo). To je dobré a nezbytné pro další volby!
- pokud občanu z dění vyprahne, může se osvěžit zdarma pitnou vodou
- v průběhu přestávky, i když přitom zastupitelé konzumují zasloužené občerstvení, s nimi můžete navázat osobní kontakt, což může být pro občany téměř to nejdůležitější

Nevýhody
- občan, by měl být nejdříve obeznámen s podmínkami průběhu zasedání, a proto si přečíst více o Jednacím řádu (JŘ)
- mít trpělivost i pochopení, jednání bývá dlouhé.

Co by měl občan, který dosud nebyl účasten zasedání zastupitelstva a neznalý procesních záležitostí zasedání před návštěvou vědět? Zejména, že:
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 4 se koná zpravidla jednou za 3 měsíce. V jiných městských částech se konají vícekrát (např. jednou měsíčně). Termín a program je vždy zveřejněn na www.praha4.cz, na veřejné desce a v Tučňáku, min. 7 dní předem.
Příprava a průběh zasedání se řídí Jednacím řádem zastupitelstva MČ (dále JŘ). JŘ je tedy důležitým předpisem, s nímž je dobré být obeznámen, zejména, má-li občan úmysl na zasedání vystoupit se svým příspěvkem nebo k projednávanému bodu programu. Z vlastní zkušenosti doporučujeme seznámení s JŘ na www.praha4.cz – zastupitelstvo. Bez jeho znalosti nemusí dostat občan příležitost vůbec vystoupit, musí vědět jak má vystupovat a kolik má času na přednes příspěvku či dotazů.

Doporučení
První krok: Je třeba se předem seznámit s programem a zvážit ke kterému bodu bude chtít vystoupit a udělat si přípravu, ev. na ostro.
Druhý krok: Při vstupu, kde je prezentace zastupitelů, je třeba požádat o přihlašovací lístek pro vystoupení, vyplnit číslo bodu programu, k němuž chce občan vystoupit, své jméno a adresu.
Pro jistotu, si může vypsat lístek i na bod programu, k němuž nemá přímou potřebu vystoupit, ale na základě vzniklé diskuse by mohla taková potřeba nastat. Bez přihlašovacího lístku totiž nemá už šanci.
Třetí krok: sledovat dění, a včas reagovat na výzvu předsedajícího uvedením jeho jména jako vystupujícího.
Čtvrtý krok: doporučení - při prvním vystupování zachovat klid a s rozvahou přečíst nebo přednést svůj příspěvek. Je dobré předem mít vyzkoušeno, zda se vejde do limitu 3 minut. Pokud nestačí, má právo po upozornění předsedajícího, že mu vypršel časový limit, požádat o prodloužení o další 3 minuty. O tom rozhodnou zastupitelé hlasováním.

To je tak vše pro základní informaci odvážného občana odhodlaného vystoupit na zasedání.
Pro doplnění je dobré vědět, že od 8.3.2012 platí nový jednací řád.
Začátek zasedání je stanoven na 10 hod. a bod interpelace občanů je zařazen po 2 hodinách zasedání, tj. cca ve 12 hod.

Závěrem:
V minulosti byla práva občanů na vystoupení na zasedání zastupitelstva omezována, zejména v době kdy měla na radnici prostou většinu ODS. Časový limit byl jen 2 min. Občan mohl vystoupit jen po 3 hodinách jednání. Později došlo ke změně a občan mohl vystoupit ke kterémukoliv bodu programu. Pokud jeho příspěvek nebyl předmětem programu, měl ale smůlu.
To se změnilo až na základě podnětu ombudsmana k Ministerstvu vnitra, a to zjednalo nápravu nařízením, podle kterého byla provedena poslední novela JŘ zastupitelstva hl.m. Prahy a MČ, tedy i Praha 4.
Dnes už tedy není občan krácen na svých právech a může na zasedání zastupitelstva vystupovat.
Bylo by jen ku prospěchu nás všech občanů Prahy 4, kdyby se zájem občanů o účast na zasedání zastupitelstva zvýšil. Podmínky k tomu jsou nyní lepší než dříve. Je to nezastupitelná příležitost vidět naživo, jak funguje „zastupitelská demokracie“ a posoudit zda je to opravdu ta nejlepší forma „vlády lidu“ na komunální úrovni, jak jsme si ji představovali, či nikoliv.

Zastupitelská demokracie dává do rukou zvolených zastupitelů značnou moc po dobu 4 let nakládat s veřejnými prostředky o nás bez nás, tak jak oni sami uznají, co je „pro nás občany potřebné či vhodné“. Veřejná kontrola zastupitelů ze strany občanů je nanejvýš vhodná a spíše nezbytná.

Kontrola a kontrolní mechanizmy už je jiná kapitola, o tom možná příště. Uvítáme vaši reakci na tuto informaci, případně zájem o další, týkající se fungování zastupitelské demokracie.

Základní zdroje:
Zákon o hlavním městě Praze
Statut hlav. města Praha