150 let Sokola pražského

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Sport, Vydáno dne: 01. 04. 2012

Akademie 150 let Sokola pražskéhoNejstarší sokolská tělocvičná jednota SOKOL Pražský (16.2.1862) uspořádala dne 25. března v historické sokolovně v Žitné ulici Slavnostní akademii u příležitosti 150.výročí založení bratry dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Pro značný zájem se program opakoval dvakrát. Obě představení sledovalo zcela zaplněné hlediště. Účinkovali členové mateřské jednoty a hosté z dalších pražských jednot, mezi nimi byla početně nejvíce zastoupena skupina žen a nejstarších cvičenců Věrné gardy z Krče, Michle, Pankráce a Spořilova. Předvedli ukázky ze sletových vystoupení i z bohaté tělocvičné a sportovní činnosti od nejmenších dětí s rodiči až po nejstarší cvičence Věrné gardy – nejstarší cvičenka překročila požehnaný věk 90. let!Na úvod slavnosti zazněly první tóny Sukova pochodu „V nový život“, naplněný sál povstal a vzdal čest historickému praporu Sokola Pražského, který vytvořil Josef Mánes. Praporečník s čestným doprovodem Sokolů v historických i současných stejnokrojích nastoupili k slavnostní poctě praporu Sokola Pražského. Rozevřela se opona a objevil se živý obraz připomínající zrození Sokola před 150 lety. Začala bohatá přehlídka patnácti čísel sokolského mládí - žactva, cvičenců středního věku až po věrnou, zakladatelskou generaci Sokola.
Pestrou směs ukázek přípravy Sokolů na slet zahájilo cvičení pro rodiče a děti na melodie dětských tanečních písní a říkadel. Všechna vystoupení zaujala pečlivým nastudováním všech předvedených skladeb a pravým sokolským nadšením pro slet. A to do sletu zbývají ještě tři měsíce na zdokonalení drobných chybiček v provedení skladeb.
V ukázkách z bohaté činnosti sokolských sportovců vystoupili členové oddílů sportovní gymnastiky, akrobatického rokenrolu, basketbalu, kanoistiky a další. Jejich výkony byly vynikající a sklízely velký potlesk na otevřené scéně.
Uprostřed pořadu se pochlubili členové divadélka „Tajtrlík“, sídlícího po léta v Sokole Pražském pod vedením principálky sestry Evaldové. Předvedli ukázku z vítězného představení, které právě den před akademií získalo vysokého ocenění v celostátní soutěži sokolských loutkářů v Sokole Hostivař.
Zasloužený úspěch měly ženy ve sletové taneční skladbě „Česká suita“ na poetickou hudbu symfonické básně Antonína Dvořáka. Muži vystoupili v tradiční sletové skladbě s akrobatickými prvky „Chlapáci.“ Věrná garda předvedla se zápalem skladbu „Jen pro ten dnešní den“ na populární melodie z filmů s populárním hercem Oldřichem Novým. Po zdařilém vystoupení provázel cvičence za zvuků sokolských pochodů mohutný potlesk zcela naplněného hlediště.
Slavnostní akademii ukončil akt ozdobení historického praporu Sokola Pražského pamětní stuhou ke 150.výročí založení, kterou na závěr slavnosti připjal náčelník České obce sokolské bratr Vrána.

XV.Všesokolskému sletu PRAHA 2012 ZDAR!

Text: Vladimír Prchlík
Foto: Marie Brunerová