Kviz Spořilovských novin: Znáte Rozpočet MČ Praha 4?

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 04. 05. 2012

Spořilovské noviny pro vás připravili další ze série kvízů, tentokrát na téma Rozpočet MČ Praha 4. Informace pro jeho rozluštění najdete v článku Jak rozumět rozpočtu Městské části Praha 4? a na webu www.praha4.cz.
Kvíz můžete vyplnit zde, navíc se ihned dozvíte správné odpovědi. Nezapomeňte vyplnit své jméno nebo přezdívku.Pokud jste dokázali mít tu trpělivost a zaujala Vás alespoň některá čísla pro náklady a účel na jaký jsou vynakládána, učinili jste možná ten nejdůležitější krok pro vaši občanskou odpovědnost a informace o „Rozpočtu“ tak splnila svůj účel.
K Rozpočtu stojí za to se vracet a postupně se seznamovat s jeho pro Vás dosud neprobádanými „kouty financování a provádění komunální politiky“. Informace z něj Vám hodně napoví jak Zastupitelstvo a Rada (většinová vládnoucí politická reprezentace) svými Usneseními rozhoduje o nakládání se svěřenými veřejnými finančními prostředky ve prospěch nás občanů v různých odvětvích (oborech), která spravuje.
To je její poslání a odpovědnost!

O co jde v komunální politice politickým stranám ve volbách?
Získat mandát zejména pro rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky. Z čísel „Příjmy – Výdaje“ už víte, že to nejsou to žádné „drobné“!
Proto občane „danou důvěru si prověřuj“!
Kdo četl pozorně minulou část o „kontrolních mechanizmech zastupitelstva“ (výborech) si udělá úsudek sám proč?
Zájem občanů o „veřejnou správu“ a „dobrovolná veřejná kontrola“ jejího výkonu občany, mají své nezastupitelné místo v zastupitelské demokracii, přestože se to nemusí námi zvoleným – „vládnoucím“ na radnici zrovna líbit. Dosud jsme se my občané o výkon veřejné správy nedostatečně zajímali a z neznalosti si nedělali „svoji veřejnou kontrolu“ ve víře a s důvěrou, že ji za nás v dostatečné míře a pro ochranu našich zájmů provádí „kontrolní orgány zastupitelstva“.
Zkusme si dělat kontrolu také sami jako „naši dobrovolnou občanskou“ abychom lépe věděli jak je z „naší moci - vlády lidu“(viz ústava ČR : Čl. 2 (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.) nakládáno s veřejnými prostředky těmi, kteří k tomu dostali od nás – voličů ve volbách mandát!
Čím více budeme vědět a znát o zastupitelském systému a jeho výkonu, tím kvalitněji, odpovědněji a nezávisle ale i snadněji se budeme moci rozhodovat, komu dát při volbách svůj hlas a komu ne. Teprve potom budou mít výsledky voleb odpovídající hodnotu , věrněji vypovídající o skutečné vůli znalých voličů. Stávejme se uvědomělými občany ! To není nic hanlivého, naopak nezbytná podmínka pro funkčnost a životaschopnost demokracie!
Naše vláda, na jakékoliv úrovni „Ééto náše děélo“!

K. Kolář