Občané za svá práva: Starosta Městské části Praha 4 Ing. Pavel Horálek zabránil účasti občanů na zasedání zastupitelstva

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 06. 06. 2012

Starosta MČ Praha 4 Ing. Pavel Horálek nejprve porušil volební zákon, když na úředním dokumentu Praha 4, označeném Starosta Městské části Praha 4 požádal občany, aby volili ODS. Tento dopis rozeslal těsně před volbami v říjnu 2010 všem občanům Prahy 4. Na základě toho státní zastupitelství, které podle zákona hájí veřejný zájem, rozhodlo, že jednání pana starosty ing. Horálka bylo neetické a nemorální.
Nyní se situace opakuje. Již dne 24. května 2012 svolal primátor hl.m. Prahy mimořádné zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy na 7. června 2012 – projednání územního plánu, což je zcela zásadní dokument. Namísto toho, aby starosta MČ Prahy 4 svolal zasedání zastupitelstva na jiný termín, rozhodl se svolat zasedání zastupitelstva MČ Prahy 4 na stejný den a prakticky ve stejnou hodinu a to přesto, že byl naším sdružením písemně včas vyzván, aby v souladu se zákonem o hl.m. Praze umožnil občanům hl.m. MČ Praha 4 účast na zasedání zastupitelstva jak MČ Prahy 4, tak i na zastupitelstvu hl.m. Prahy.Na zasedání zastupitelstva MČ Prahy 4 dne 7.června 2012 je také na programu schválení závěrečného účtu o hospodaření MČ Praha 4 za rok 2011. Tento dokument je tak závažný, že je dokonce přímo taxativně vyjmenován v zákoně o hl.m. Praze, že občané mají právo se k němu na zasedání zastupitelstva přímo a osobně vyjádřit.
Vzhledem k tomu, že starosta Městské části Praha 4 podle § 72 o hl.m. Praze svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva, tak podle našeho názoru úmyslně znemožnil účast občanům na zasedání zastupitelstva MČ Praha 4 tím, že stanovil stejný termín i dobu zasedání, jako má zastupitelstvo hl.m. Prahy.
Z výše uvedeného důvodu jsme byli nuceni požádat státní zastupitelství, aby prošetřilo, zda se v tomto případě u starosty ing. Pavla Horálka již nejedná např. o zneužití pravomoci úřední osoby, nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti či jiný trestný čin.
O výsledku šetření budeme veřejnost informovat.

Ing. Karel Berka, předseda
Ing. Aleš Moravec, místopředseda

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE, Občanské sdružení, Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6, www.obcanepraha.cz