Antonín Jirásek pětaosmdesátiletý

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 15. 06. 2012

Pamětní sokolskou stříbrnou medaili obdržel u příležitosti 85.narozenin, konání XV.Všesokolského sletu a za celoživotní dílo v Sokole bratr plk.v.v. PhDr. Antonín Jirásek ze Spořilova.Vysoké vyznamenání mu udělil Výbor České obce sokolské jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí letos v dubnu. Stříbrnou medaili a čestný diplom mu předal jednatel ČOS bratr Jan Mandát za přítomnosti spořilovského Sokola bratra Vladimíra Prchlíka.Mládí strávil malý Antonín se svými rodiči a bratrem v rodné obci Sněžné na okresu Rychnov nad Kněžnou v Orlických horách, kde celá rodina působila v tělocvičné jednotě SOKOL. ýznamnou událostí pro místní obyvatele byla vzácná návštěva ministra zahraničí Jana Masaryka v roce 1947 ve Rzy, kde vystoupil s projevem na slavnostním shromáždění nadšených krojovaných členů místní sokolské jednoty a hostů ze širokého okolí.
V roce 1937 byl malý Antonín žákem české školy v německé obci Olešnice, kam pravidelně dojížděl, aby posílil počet českých dětí v této pohraniční obci. Již dne 22.10.1938 byla tam pozatýkána většina tamních sokolských činovníků. Od roku 1941 byl bratr Antonín Jirásek zaměstnán v gumárnách firmy Baťa, kde se mladí zaměstnanci v letech 1941 a 1942 připravovali na útěk k partyzánům. Ten byl zmařen zatčením jednoho ze spolužáků na základě udání konfidentem Gestapa.
Po listopadu 1989 byl bratr Antonín Jirásek oceněn za účinné zapojení do činnosti vojenské komise Občanského fóra , stal se zakládajícím členem a usiloval o obnovení činnosti Svazu československých důstojníků. Působil jako člen Rady ministra obrany pro spolupráci s veřejnosti sloužící k obnově prestiže a vážnosti armády.
Od roku 1994 napsal řadu zajímavých článků o výstavbě opevnění Československé armády před druhou světovou válkou v Orlických horách. Cenné jsou jeho vzpomínky na armádního generála Karla Klapálka, armádního generála Karla Kutlvašra , generála Josefa Buršíka a o osudech popravených vlastenců za druhé světové války. Do Národního osvobození publikoval vzpomínky na významné představitele domácího odboje z Obrany národa, jako byli generál i.m. Josef Petřík, a řadu vzpomínek na čelné představitele Sokola – členy Sokolské župy Orlické a jejich hrdinství za druhého světové války.
Díky bratru Jiráskovi se v roce 2000 ustavila na obvodě Prahy 4 Koordinační rada klubů vojenských důchodců pro Prahu 4, 11 a 12. Prohlášení o jejím ustavení podepsalo dvanáct zástupců vojenských, odbojových a společenských organizací Došlo tak k propojení činnosti představitelů samosprávy, poslanců a senátorů z regionu s významnými představiteli občanských sdružení jako projev zodpovědnosti za bezpečnost a ochranu lidských a materiálních hodnot naší společnosti. Za přímé součinnosti s Územní vojenskou správou Praha 4. Stalo se tak díky vzorné spolupráci s vedením Městské části Praha 4, 11 a 12 a členů Československé obce legionářské, České obce sokolské - Sokolskou župou Pražskou-Scheinerovou, s Českým svazem bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů, Oblastní správou Zpravodajských brigád, s Klubem PTP a Skautem.
Bratr Antonín Jirásek působil po řadu let jako obětavý a úspěšný předseda Koordinační rady klubů vojenských důchodců, která organizovala pravidelná setkání u příležitosti významných celostátních oslav výročí a přibližovala jejich historii všem občanům zejména mladé generaci. Dodnes tyto slavnostní shromáždění pořádaná Městskou částí Praha 4, 11 a 12 se již tradičně těší stále větší pozornosti naší veřejnosti.
V roce 1999 byla bratru Antonínu Jiráskovi udělena medaile „Pravdou ke svobodě“ – 1939-1999 za významnou pomoc při plnění úkolů odbojových složek České republiky v poválečném období. Vysoké vyznamenání bylo mu uděleno na slavnostním shromáždění v Památníku národního osvobození na Vítkovš v roce 2000 – „Zlatá pamětní medaile Armády České republiky“ za vynikající práci v oblasti spolupráce AČR s orgány veřejné správy.
U příležitosti významného životního jubilea – 85.narozenin, kterých se spořilovský občan - bratr Antonín Jirásek dožívá v plné duševní svěžesti, mu přejeme hodně zdraví a dobrou pohodu do dalších let!