Potvrzeno, že splodiny z dieslových motorů vyvolávají zhoubné nádory!

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 21. 06. 2012

Po mnoho let byla předpokládána souvislost mezi výskytem zhoubných nádorů a splodinami, obsaženými ve výfukových plynech z aut, která mají dieslové motory. Tyto obavy se nyní potvrdily.


Spaliny naftových motorů podle Světové zdravotnické organizace prokazatelně vyvolávají rakovinu a byly proto nově přeřazeny mezi nebezpečné karcinogenní látky. Výzkum provedla Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která sídlí ve Francii. Na základě závěrů jejího výzkumu byly spaliny dieselových motorů přeřazeny z kategorie látek podezřelých, že vyvolávají zhoubné nádory, mezi potvrzené karcinogeny. Výsledky výzkumu byly tak přesvědčivé, že rozhodnutí expertů o přeřazení bylo jednohlasné. „Pracovní skupina zjistila, že spaliny dieselů způsobují rakovinu plic a jsou také spojeny s nárůstem rizika rakoviny močového měchýře,“ stojí v prohlášení expertů. Potvrdil to předseda pracovní skupiny IARC Christopher Portier : „Spaliny dieselů způsobují u lidí rakovinu plic. Vzhledem k dalším vlivům částic ve spalinách dieselových motorů na zdraví by mělo být celosvětově sníženo vystavení lidí směsi těchto chemikálií.“ Bližší informace obsahuje článek na serveru novinky.cz.
Tato problematika se však netýká jen kamionů, ale i autobusů a řady osobních aut. Proto není možné, aby bylo nadále tolerováno extrémní zatížení naší metropole dopravou a je nutné co nejdříve významně omezit aspoň vjezd těžké tranzitní dopravy do Prahy. Tato věc se týká všech Pražanů a měli by se tedy v této záležitosti spojit a vyvinout silný tlak na orgány, odpovědné za dopravní politiku. V oblasti Spořilova by, vzhledem k velkému zdravotnímu riziku, měla dokonce proběhnout okamžitá redukce kamionové, autobusové i osobní dopravy. Jak dlouho si ještě budete zahrávat s našimi životy? Povolejme již nyní k zodpovědnosti ty, kteří problém stále adekvátně neřeší!