Páter Řehoř Vojtěch Mareček OFM odešel na věčnost

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 28. 07. 2012

Řehoř Mareček OFM při kázáníDovršil svoji životní pouť po těžké nemoci dne 13. července 2012. ve věku nedožitých 88 let, v 68. roce řeholního slibu a v 64. roce kněžství. Byl dobře znám svojí klidnou a laskavou povahou, srdečným úsměvem pro každého, smyslem pro humor. Byl to básník a spisovatel, který ve svých dílech popisoval krásy života a přírody.Řehoř Mareček OFMVěrný a skromný služebník na vinici Páně - bratr Řehoř.Mareček odešel na věčnost Pocházel z Moravského Slovácka. V roce 1944 vstoupil do noviciátu františkánského řádu. Po válce byl poslán do Belgie, aby v Bruselu dokončil svá teologická studia. V Lovani byl v roce 1949 vysvěcen na kněze. Vrátil se do Čech, avšak do zcela jiných politických poměrů. Po násilném rozehnání řeholí komunistickým režimem bylo jeho kněžství poznamenáno pohnutým putováním v těžkých podmínkách v padesátých a šedesátých letech minulého století. Následovaly internace, vojna, soud za „sdružování proti republice“ vězení, práce v dolech a na konec velmi náročný návrat do občanského života. V Brně se stalo pevným bodem jeho zaměstnání fotografa, jež bylo poté i jeho celoživotním koníčkem.

Řehoř Mareček OFMDíky Pražskému jaru přišel v roce 1968 na Spořilov. Nejprve působil jako kaplan ve filiálním kostele na Chodově, později po odchodu pátera Hermacha převzal duchovní správu na Spořilově . Když v roce 2007 v souladu s církevním právem skládal úřad faráře do rukou arcibiskupa, v textu napsal: „Pokud síly stačí a Bůh dopřeje, rád zůstanu ve farnosti, se kterou jsem srostl.“
Pán mu dopřál, že zde mohl zůstat do konce své životní pouti. Po dlouhá léta sloužil věrně a neúnavně spořilovské obci, v níž zanechává svoje dílo celým generacím věrných farníků od nemluvňátek až po starší generaci na Spořilově, která ještě pamatuje úspěšné působení jeho předchůdců – bratří Františkánů Kadlece a Hermacha. Byl oblíben a milován pro svůj otcovský přístup ke svým vděčným farníkům, kteří kráčejí věrně v jeho šlépějích…

Je však méně známo, že bratr Řehoř významně přispěl v době projednávání k úspěšnému vyhlášení spořilovské Národní kulturní památky Ministerstvem kultury České republiky podle zákona.Je to území, vymezené kostelem sv.Anežky České, Národním hřbitovem a Pomníkem Hrdinům od Zborova. Tímto slavnostním aktem tak důležitým pro obyvatele Spořilova je celé území jako celek zákonem chráněno před jakýmkoliv svévolným zásahem architekta, usilujícího o tzv.„modernizaci“ tohoto historicky významného prostoru! Podařilo se to díky úsilí Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova a Farnímu úřadu římskokatolické církve díky bratru Řehořovi. Slavnostní vyhlášení NKP se odehrálo při příležitosti Pietního shromáždění na Roztylském náměstí.

O vděku a úctě ke svému dlouholetému duchovnímu otci svědčila obrovská účast jeho farníků a přátel bez ohledu náboženského vyznání ze Spořilova a celé Prahy při rozloučení v kostele sv. Anežky České dne 20.července 2012.

Světlou památku a živou vzpomínku na bratra Řehoře si uchováme v našich srdcích a myslích.

Vladimír Prchlík
Foto: Prostor, o.p.s.,a Pavel Roček