Ladislav Kunert: Řešením jsou mobilní protihlukové stěny

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 05. 10. 2012

Ladislav Kunert na SpořilověLadislav Kunert je již více než dva roky členem Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4 a současně se dlouhodobě zajímá o problematiku hluku, což je trvale stěžejní téma. Protože navíc kandiduje do Senátu za náš volební obvod, naskytla se příležitost položit uvolněnému zastupiteli na toto téma několik otázek. A jelikož se Ladislav Kunert na Spořilově vyskytuje pravidelně, nebyl problém s ním zcela otevřeně promluvit.
Jak hodnotíte současnou dopravní situaci na Spořilově?


„Na Spořilovskou je v současné době svedena doprava nákladní, která částečně v budoucnu bude odvedena po dobudování jihovýchodní části okruhu, osobní obyvatel lokalit na jih od Prahy a jižního okraje Prahy dojíždějících denně do zaměstnání.
Největší podíl mají osobní a lehké nákladní automobily, které tam zůstanou i po odvedení nákladní dopravy. Z toho plyne nutnost řešit dlouhodobě i s ohledem na tuto skupinu čítající 45 až 48 tisíc aut z cca 55 tisíc aut. V okolí Spořilovské je také velký podíl MHD - autobusů."


Jste známý tím, že již více než dva roky nabízíte řešení. Dokonce jste se v nedávné době účastnil na toto téma odborného panelu na Ministerstvu zdravotnictví. Ubírají se Vaše myšlenky nějakým reálným směrem?

„Z předchozích bodů plyne nutnost řešit hluk komplexně v celé spádové oblasti. Odkloněním cca 20% aut na Jižní spojku a 5. května se hluk pouze přesune a celkové hlukové pozadí zůstane zachováno. Je nutno navrhnout celkové protihlukové opatření od Barrandovského mostu po Záběhlice, Spořilovské od křížení s Jižní spojkou po nájezd z křižovatky ulic Senohrabské a Klapálkovi. Ulice 5. května patří také do tohoto souhrnu opatření. Já bych provedl úplné zakrytí ulice Spořilovské a odhlučnění Spořilovského plácku, protože i po skončení kamionové dopravy zůstane v obou oblastech několikatísícová osobní a lehká nákladní doprava. Na celé Jižní spojce, Spořilovské a Ulici 5. května udělat tichý povrch, ale s přidáním použitých pneumatik. Ale vzhledem k dlouhodobému schvalovacímu řízení by bylo možné rychlejší řešení."

Ladislav Kunert na Spořilově

Takže jaké řešení?

„Podle mě mobilní protihlukové stěny, které je možné demontovat a postavit na jiném místě. Mobilní protihluková stěna totiž umožňuje i částečné zakrytí komunikace, které je nutné pro pohlcení hluku v místě jeho vzniku. Zdvihnutím zvuku dosáhneme pouze změnu dopadu o kousek dál. To je velká nevýhoda zemních valů. Deflektory na horní hraně protihlukové stěny se také osvědčili pouze pro objekty stojící těsně za stěnou. Trend částečného zakrytí komunikace je vidět i v Bologni, kde zvolili trochu jiný způsob odhlučnění městského okruhu nad komunikací.“

Jaké jsou další výhody protihlukových stěn?

„Mobilní protihlukové stěny mají dvě základní výhody - mohou co nejblíž ke zdroji hluku, není na ně potřeba stavebního povolení. Z toho plyne jejich flexibilita v použití. Rychlá reakce na požadavky občanů, efektivní odhlučnění.“

Děkuji za rozhovor.