Máte problém? Zkuste ho řešit ve skupině…

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 09. 10. 2012

Intervenční centrum Praha pro ženy a muže ohrožené domácím násilím zve nové zájemkyně o socioterapeutickou skupinu ze Spořilova. Koná se jednou za 14 dní, trvá 90 minut a účast v ní je bezplatná. Skupina je určena pro ženy nejen ze Spořilova, které řeší nejrůznější obtíže v blízkých vztazích a mají zájem o pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů. Dlouhodobý pobyt ve skupině může vést k posílení sebedůvěry a získání dovednosti vedoucí k větší sebejistotě při řešení různých životních situací. Máte-li zájem, volejte kontaktní osobu Mgr. Zuzanu Chomovou, mob. 739 592 066, tel. 281 911 883.Skupina je určena lidem, kteří řeší nejrůznější obtíže v rodině a mají zájem o pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů. Socioterapeutická skupina má dobrý vliv na posílení sebedůvěry žen, které zažily konfliktní vztah nebo řeší problémy s dospělými dětmi. Skupina pomáhá ženám nejen ze Spořilova získat dovednosti vedoucí k větší sebejistotě při řešení různých životních situací. Vedoucí skupiny psycholožka Zuzana Chomová má s terapeutickou skupinou dobré zkušenosti: „Ženy si pochvalují, že jim skupinová terapie pomáhá právě nasloucháním a sdílením příběhů druhých žen s podobnými životními zážitky.“ Účast ve skupině posiluje sebevědomí a může vést ženu k lepšímu náhledu na situaci, k hledání kompromisů a ke konstruktivní dohodě při řešení konfliktu. Při diskusích na skupině se ženy učí hovořit o problémech, diskutovat o nich, stát za svým názorem nebo umět přijmout přijatelný kompromis. Ženy ve skupině získávají postupně větší sebeúctu a učí se být rovnocenným partnerem při řešení konfliktní situace. Spory se mohou týkat partnerského soužití, komunikace s dětmi, jednání na úřadech nebo mezilidských vztahů v práci. Ve skupině mohou ženy získat potřebnou podporu i v době rozvodu, kdy se s partnerem např. snaží dohodnout o nezletilých dětech. Ženy si na skupině často vyměňují zkušenosti, jak se k problémům postavit a jak je zvládnout. K dispozici je i psycholožka.
„Na skupinu chodím už dva roky,“ říká jedna z účastnic, „pomohla mi zvládnout komunikaci s dospělým synem. Díky diskusím na skupině s ním zacházím jako s dospělým člověkem, ne jako s dítětem. Tím v rodině ubylo mnoho hádek. Na skupinu se těším. Za dva roky jsme se navzájem poznaly, důvěřujeme si. Skupina je jednou za 14 dní. Když se blíží další setkání, přemýšlím, s jakým problémem kdo na skupinu přijdeme.“ Reakce druhých účastnic, zkušenosti a rozhovory ve skupině ženy lépe připravují na různé problémové situace, které je čekají ať v životě s partnerem, nebo při rozchodu s ním. Ženy získávají větší náhled na své problémy. Pobyt ve skupině posiluje sebevědomí klientek a zlepšuje jejich dovednosti při sebeprosazení. Pro ty, které se v Intervenčním centru obávají skupinové terapie – její dynamiky, diskuse a komunikace ve skupině, je vhodné individuální poradenství u psychologa. Po čase a na doporučení psychologa může později klientka přejít z individuální péče do skupinové terapie.
Témat pro řešení ve skupině je mnoho, záleží totiž na ženách, které téma na skupině chtějí samy otevřít. Může to být předrozvodová komunikace s partnerem, který se na nás dopouštěl psychického nebo fyzického násilí, může to být problém, jak v celkem funkčním manželství odmítnout manželovi sex a neprožívat to jako stresovou záležitost, může to být příprava na složitější jednání na úřadech, mohou to být mezilidské vztahy v práci nebo konflikty s novými partnery.