Víte o ceně Zlatý decibel?

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 09. 10. 2012

Dne 27. září 2012 byly v prostorách Parlamentu České republiky vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže ZLATÝ DECIBEL - Décibel d´Or Praha 2012. Po 5 letech se v Praze uskutečnil výběr nejprogresivnějších protihlukových projektů a produktů, které v příštích letech obohatí povědomí o škodlivosti hluku na našem zdraví a o možnostech technických opatření, jimiž se v blízkosti dopravních, průmyslových i komunálních zdrojů lze zvýšit životní komfort zdejších obyvatel. Protože je tato problematika na Spořilově velmi živá, dovolujeme si i ve Spořilovských novinách zveřejnit několik základních informací.

Za Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011 o regulaci hlučných činností z rukou poslankyně Parlamentu České republiky paní Hany Orgoníkové tuto prestižní cenu převzal první místostarosta města Valašské Meziříčí MUDr. Miroslav Krchňák. Nad soutěží převzal záštitu ministr životního prostředí České republiky Tomáš Chalupa.
Odborná porota zvolená ze 72 zástupců Parlamentu České republiky, 8 univerzit, 4 ministrů současné a minulých vlád České republiky, Akademie věd České republiky, dalších expertů ze 6 evropských zemí a řady členů Národní hlukové observatoře České republiky se rozhodla cenu udělit za nejvýznamnější počin v boji proti zdraví ohrožujícímu hluku v roce 2012.
Slavnostní večer proběhl v jednacím sále Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde bylo pozváno na 100 hostů. Mezi nimi byli zástupci z Evropské protihlukové federace, hlavního města Paříže a francouzského Ministerstva ekologie, trvalého rozvoje, energetiky, dopravy a námořního hospodářství, v čele s Pascalem Valentinem, generálním ředitelem sekce Prevence rizik, úřadu prevence znečištění životního prostředí, sekce hluku a fyzikálního znečištění.
Za Národní hlukovou observatoř České republiky Ladislav Kunert, prezident a předseda odborné poroty. Za Mezinárodní soutěž „Zlatý decibel – Decibel d´ Or Praha 2012“, Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, prezident soutěže a řady národních profesních autorit z Německa, Francie, Španělska, Itálie, Polska, Slovenska, Portugalska, Belgie, Rakouska a dalších.
(Text jsme ve zkrácené podobě převzali z webu http://www.valasskemezirici.cz, kde najdete i fotografie ze slavnostního večera.)