Memorandum

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 11. 10. 2012

Při opakovaných setkáních s předsedou pražských zelených a kandidátem do Senátu Petrem Štěpánkem byl představen návrh souboru dopravních opatření k okamžitému zklidnění v oblasti Spořilova a na přilehlých komunikacích pracovně nazvaný Dopravní desatero pro Spořilov. Tato opatření vycházejí z mnohaletého působení zastupitele Štěpánka v zastupitelstvu městské části Praha 4 a na základě dokumentů a opatření připravovaných a prosazovaných Štěpánkem ve funkci radního hlavního města Prahy v letech 2006-2009 (Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008, Opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území HMP - k nalezení na www.sos-sporilov.cz). Zúčastnění se domluvili na dalším prosazování záměrů ke snižování hluku a emisí na Spořilově se zvláštním důrazem na oblast Spořilovské ulice.

RNDr. Jana Růžičková, CSc. v.r. za sdružení SOS Spořilov
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. v.r. senátní kandidát


Příloha: Dopravní desatero pro Spořilov

1. Okamžitý zákaz obousměrné jízdy kamiónů v noci od 22h do 6h platný pro Spořilovskou, Štěrboholskou radiálu, SJ magistrálu a Jižní spojku
2. Okamžité snížení rychlosti na Spořilovské v obou směrech
3. Okamžité zahájení prací na výměně povrchu na všech hlavních komunikacích na Spořilově za povrch snižující hlučnost (tzv. tichý asfalt)
4. Okamžitá instalace mobilních protihlukových bariér podél Spořilovské, Jižní spojky a D1 a jejich postupná náhrada trvalým řešením, nejlépe v podobě kombinace úplného zakrytí s parkovu úpravou a polykarbonátového tubusu (obě opatření budou pro Spořilov užitečná i po odvedení kamiónové dopravy).
5. Okamžité zjednosměrnění úseků Hlavní ulice, aby nesloužila jako objízdná trasa pro přeplněné rychlostní komunikace.
6. Okamžité zahájení postupného převodu nákladní dopravy na železnici v souladu s dopravní politikou hl.m. Prahy i vlády ČR.
7. Okamžité vytvoření nízkoemisní zóny Spořilov, kam budou moci vjíždět jen automobily splňující přísné emisní normy (nebude se vztahovat na rezidenty - obyvatele Spořilova)
8. Okamžité zavedení parkovacích zón zvýhodňujících parkování rezidentů (aby jim parkovací místa nezabírali lidé dojíždějící na metro a tramvaj)
9. Okamžité navrácení přímých linek MHD k zastávkám metra
10. Okamžité celkové posílení MHD do oblasti Spořilova, zvláště pak navrácení linek tramvaje č. 11 končících na Nám. bří Synků a zkrácení intervalu metra C i mimo špičku.