Diskutovali o zákonu o hluku

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 11. 10. 2012

Ladislav Kunert s ministrem zdravotnictví Hegerem 9. října 2V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za účasti místopředsedy Výboru pro zdravotnictví, MUDr. Jaroslava Krákory, ministra zdravotnictví, Doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., a asi 20 odborníků a protihlukových aktivistů se 9. října 2012 konal seminář k Věcnému záměru Zákona o hluku (ZOH).

Ministr Heger ve svém úvodním vystoupení vyzdvihl 115 závažných připomínek, které se z různých stran k návrhu ZOH na MZd sešly. Speciálně vyzdvihl velké množství erudovaných připomínek Národní hlukové observatoře ČR. Díky tomu se rozhodl odložit termín předložení projednání návrhu ZOH do vlády na únor 2013.
Zástupkyně Veřejného ochránce práv, RNDr. Jitka Seitlová, navrhla vypracovanou předlohu pro mimořádně nízkou úroveň odložit a začít pracovat za účasti odborné veřejnosti na nové předloze Zákona o hluku. Zároveň doporučila vypracovat v historicky krátkém čase novelu Zákona 258/2000 Sb., která by obsahovala alespoň nejdůležitější legislativní úpravy, akcentující povinnosti implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC do národní legislativy, což jsme měli mít provedeno před 8 lety.
Nový president Národní hlukové observatoře ČR, Ladislav Kunert, ve svém vystoupení vyzval ministra zdravotnictví k rozšíření odborného týmu MZd pro přípravu ZOH o JUDr. Janu Dudovou, Ph.D., největší českou odbornici na veřejné právo životního prostředí, autorku jediné odborné publikace "Právo na ochranu veřejného zdraví, Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí", které bylo za publikaci udělena cena ZLATÝ DECIBEL 2012. Dále ministra zdravotnictví vyzval, aby se zasadil o zrušení všech výjimek z hygienických hlukových limitů, neboť každá výjimka někoho preferuje a jiného diskriminuje. Podle Ladislava Kunerta by MZd mělo všem měřit stejně!
Ještě v průběhu října budou na MZd zahájena po oborových skupinách projednávání a vypořádání připomínek a návrhů k ZOH. Účastníci semináře se shodli, že tento nadstandardní přístup MZd k veřejnosti by za doby Hlavního hygienika, Michaela Víta, byl nemyslitelný.
Na fotografii se před zahájením semináře vítají ministr zdravotnictví Leoš Heger a president Národní hlukové observatoře ČR Ladislav Kunert.