Primátor Svoboda spolu s radním Lohynským a s ministrem Dobešem na Spořilově sázeli nové stromy

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 16. 10. 2012

Primátor Bohuslav Svoboda spolu s radním pro oblast životního prostředí Radkem Lohynským a ministrem dopravy Pavlem Dobešem vysadili stromy v Senohrabské a Choceradské ulici. Započali tímto zelenou bariéru mezi dopravně zatíženými komunikacemi a obytnými domy na sídlišti, což by mělo přispět k zachycení pevných částic a dalšímu snížení hluku. Akce proběhla na základě podepsaného memoranda mezi městem a ministerstvem dopravy.

„Dnešní den představuje splnění části slibu, který jsme dali společně s ministrem dopravy Pavlem Dobešem v červnu letošního roku po řadě jednání o možnostech řešení situace na Spořilově. Připravili jsme další dočasná opatření, díky nimž dojde k dalšímu snížení hluku i znečištění ovzduší, a tak se omezí dopady na životní prostředí a hlavně na zdraví obyvatel,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
„Vítám, že ministerstvo dopravy s námi aktivně pracuje na řešení situace na Spořilově. Výsadbou 444 stromů by se mělo částečně ulevit občanům Prahy 4, kteří trpí nadměrným množstvím kamionů,“ uvedl radní Radek Lohynský (ODS).
„Navržené řešení se snaží částečně kompenzovat problémy související s tranzitní dopravou v ulici Spořilovské a to především snížení hluku. Věřím, že po doplnění zeleně pomohou i další kroky k řešení této situace. Jde hlavně o snížení počtu nákladních vozidel projíždějících ulicí Spořilovskou. Po opravě mostu na Kačerově a dobudování vratné rampy na ulici 5. května, dojde k odklonu poloviny vozidel z ulice Spořilovské, což by mělo být hlavním přínosem pro snížení hluku," uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš.
Pracovní komise složená ze zástupců ministerstva a metropole zpracovala konkrétní návrhy ke zmírnění negativních dopadů tranzitní dopravy právě na kritickém úseku na ulici Spořilovská. Opatření budou prováděna postupně. V rámci první etapy by mělo dojít ke snížení nejvyšší povolené rychlosti v ulicích Senohrabská a Na Chodovci z 50 na 30 km/h, a tím ke zvýšení plynulosti dopravy a snížení hlučnosti až o 2,4 dB. V rámci druhé etapy bude řešena oblast křížení Jižní spojky a ulice 5. května, kdy do června příštího roku by měla být vybudována vratná rampa, která převede těžkou nákladní dopravu z východní části Prahy směrem k D1 mimo Spořilovskou ulici. Toto opatření by mělo snížit intenzitu vozidel nad 12 tun až o polovinu.

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_svoboda_dnes_spolu_s_radnim.html