Jak jsme pomáhali vysazovat stromky u Spořilovské spojky

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 18. 10. 2012

Sázení - ministr dopravy a primátorV úterý odpoledne vysázeli pracovníci lesní školky u Spořilovské spojky prvních asi 25 z plánovaných 444 stromků. Některé stromky byly vysoké asi 2 m (borovice), jiné až 5 m (habry, javory, břízy). Výsadby se zúčastnili např. primátor Svoboda, ministr dopravy Dobeš, starosta Horálek, místostarosta Bodenlos, radní Lohynský a další. Několik stromků také vysadili členové a sympatizanti občanského sdružení SOS Spořilov. Fotodokumentace je na našem FB.
Ministr dopravy Dobeš demonstroval rozpracované plány výstavby opatření u Kačerova a potvrdil, že do června dojde k odvedení 50% těžké tranzitní dopravy z oblasti Spořilovské spojky, tedy celodenně celého směru do kopce. Z centra Spořilova zmizí tak ta nejhorší zátěž hlukem a zplodinami. Primátor Svoboda potvrdil, že došlo k dohodě s vlastníkem pozemku a tak by se tato záležitost mohla dostat již na jednání zastupitelstva v příštím týdnu. Zároveň pan primátor potvrdil, že i po všech opatřeních zůstane na Spořilovské spojce asi 3500 aut okolo 6 tun, takže další opatření jsou nutná. Týž den jednal starosta Horálek o měření zplodin z dieslových motorů na Spořilovské spojce s MUDr. Šrámem a MUDr. Vojtíškem. Přesně v 16hod., kdy začala výsadba stromků, obdrželo naše občanské sdružení alarmující stanovisko ombudsmana k situaci s extrémní kamionovou dopravou na Spořilovské spojce.
Stromy jsou plícemi města. Potěší a každopádně neurazí. Jsou ale živé a také svým způsobem vnímají okolní dění. Doufáme, že se brzy podstatně uleví nejen našim občanům, ale i našim nově vysazeným stromkům.