Otevřený dopis starostovi MČ Praha 4

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 23. 10. 2012

Vážený pane starosto,
K napsání následujícího dopisu mne vede obava o zdraví a život nejen můj, ale i celé mé rodiny a obyvatel domu ve Vrútecké ulici v Praze 4, Spořilově. Bydlíme totiž v těsném sousedství s ulicí Žilinskou, kde stojí, nebo spíše řečeno chátrá, nechvalně známá ubytovna. Ta je již delší dobu oficiálně uzavřena a svému účelu roky neslouží. Podle toho také celá budova vypadá. Vymlácená okna i dveře, poničený a rozstříhaný obvodový plot, všude se povalují odpadky a rozštípané torza vnitřního zařízení. Budova a celý areál okolo je naprosto volně přístupný, ničím nezabezpečený. To samo o sobě skýtá nebezpečí zejména pro malé děti, které mohou do objektu zabloudit a přivodit si nějaký úraz. Ubytovna stojí v těsném sousedství mateřské školy v ulici Trenčínské.To by ale nebylo to nejhorší. S přicházejícím podzimem a snižující se teplotou začínají ubytovnu nelegálně zabydlovat bezdomovci, feťáci a další podobní „občané“, ve valné většině s kriminální minulostí. Jejich počet se neustále zvyšuje a s příchodem zimy bude ještě vyšší. Tuto skutečnost vnímám jako opravdové nebezpečí a ohrožení bezpečnosti všech Spořilováků, bydlících v okolí tohoto „domu hrůzy. Dříve se alespoň snažili být nenápadní a tiší, ale to je minulost. Jsou stále více drzejší, agresivnější a nebezpečnější. Na vlastní oči jsem viděl, jak se před ubytovnou deelovalo s drogami a bůh ví s čím ještě. Má desetiletá dcera chodila do těchto míst venčit psa, už to má zakázané, ale je to dítě – občas neposlechne. Nemůžu jí hlídat na každém kroku. Po chodnících v okolí ubytovny se mezi dalšími odpadky válejí použité stříkačky a injekční jehly. Minulý měsíc (9/12) nám po cca 10 letech byly vykradeny sklepy. Po starém Spořilově se začínají množit drobné krádeže zejména barevných kovů (okapy, římsy) a auta také nezůstávají ušetřena. Toto vše má přímou souvislost s „ksindlem“, který obývá areál bývalé ubytovny v Žilinské ulici.
Velmi jsem uvítal zásah policie ČR a Městské policie, který proběhl minulý týden. Vše jsme sledovali se sousedy s nadějí, že se tato vyhrocená situace konečně začíná řešit. Nelegální obyvatelé ubytovny byli vyvedeni před areál, kde proběhla kontrola totožnosti a dokladů. Poté, po odjezdu policie se v poklidu opět vrátili dovnitř a za chvíli bylo vše jako dřív. Stejný scénář se opakoval i v neděli (21.10.12) při opětovné kontrole policie. Od velitele zásahu jsem se dozvěděl, že žádný jiný zákrok jim zákon neumožňuje ! Tedy opět žádné řešení této situace. Policie má i spoustu jiné práce, a nemůže hlídkovat u ubytovny nepřetržitě, to samozřejmě chápu.
Důrazně Vás proto pane starosto vyzývám aby jste z pozice své funkce a funkce Vašeho úřadu začali vzniklou situaci neprodleně řešit ! Objekt a areál bývalé ubytovny má určitě nějakého majitele, který je za tuto situaci zodpovědný. Váš úřad má páky a postupy, jak ho k této povinnosti donutit. Tak už začněte v této věci konat, než se stane něco horšího, nežli jsou drobné krádeže.
Nechceme se zde dočkat nějakého přepadení, znásilnění, nebo ještě něčeho závažnějšího. Lidé tady mají strach o své bezpečí a majetky ! Vy, jako volení zástupci nás občanů, máte povinnost svým voličům a občanům tuto bezpečnost zajistit. Mám dojem, a nejsem sám, že je nejvyšší čas !
Volím tuto formu otevřeného dopisu s nadějí, že v tomto státě ještě snad něco funguje a že se zodpovědní úředníci samosprávy starají o problémy svých občanů a nejen o výhodné zakázky, ze kterých jim může tzv. kápnout tučná provize. Stále chci doufat, že situace v tomto státě není ještě tak špatná, a že státní správa problémy svých voličů chce řešit a také je řeší ! Kde jinde už by měla, když ne na regionální a místní úrovni, kde si tzv. všichni vidíme do talíře.
Vážený pane starosto, budu Vaše kroky které povedou k vyřešení výše popsané situace velice bedlivě a pozorně sledovat. Rád budu informovat ostatní Spořilováky o Vašich rozhodnutích, které zklidní znepokojené obyvatele této čtvrti Prahy 4.

S pozdravem
Pavel BUBLA
místopředseda představenstva BD Vrútecká 2765/3

V Praze 22. října 2012