28. říjen - Slavnost ve sboru CČSH na Spořilově

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 23. 10. 2012

Náboženská obec a Farní úřad Církve československé husitské na Spořilově pořádají Slavnostní shromáždění 28. 10. 2012 - Den vzniku samostatné ČSR . Sejdeme se v 18 hodin ve svém sboru na Spořilově.
Ku příležitosti 94. výročí založení samostatného Československa v den jeho vzniku 28. října 1918. Zakládáme tím novou tradici uctívat tento významný den společnou modlitbou, zpěvem a kulturním programem, v němž se představí hosté z ostatních obcí z Prahy.


Vzpomeneme společně všech výročí historických událostí naší nedávné minulostí, označené památnou „osmičkou“ v postupné řadě let 1938, 1948, 1968 a 1989. S radostí přivítáme též pamětníky, kteří mají dobové fotografie mapující běh času Spořilovem v minulosti.
V tento sváteční podvečer budou k nahlédnutí též ručně psané kroniky naší náboženské obce Spořilov. Pro příchozí hosty máme připravenou pamětní publikaci „Malá kronika náboženské obce CČSH Praha - Spořilov“, kterou náboženská obec vydala minulý rok k 70. výročí od svého založení.

Modlitbou a výkladem Písma poslouží bratr duchovní Jan Hlavsa ze Spořilova, který na závěr slavnosti vysloví požehnání národu a církvi. Všichni spořilovští občané a hosté jsou srdečně vítáni!