Praha 4 otevírá šanci na startovací bydlení širší skupině zájemců, hlásit se mohou také mimopražští

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 27. 10. 2012

Na první pohled se jedná o drobné změny, které ale otevírají možnost získat finančně dostupné nájemné bydlení daleko většímu počtu zájemců, a to z celé České republiky,“ informuje o zmírnění podmínek pronájmu startovacích bytů pro mladé v Praze 4 její starosta Ing. Pavel Horálek.
Zájemci o startovací bydlení tak již nemusí mít trvalé bydliště na území Prahy 4, nadále však platí, že žádat o takový byt mohou jen manželské nebo nesezdané partnerské dvojice s dítětem. Zvýšeno bylo také kriterium horní věkové hranice zájemců, a to z původních třiceti na pětatřicet let. Rada městské části zároveň rozhodla odstupňovat výši nájemného podle délky trvání nájmu, a to na 50 korun v prvním roce nájemního vztahu, 60 korun v roce druhém, 70 ve třetím a 80 korun za čtvereční metr a měsíc ve čtvrtém roce nájmu. „Chceme mladým lidem pomoci snížit životní náklady a zjednodušit jim tak vstup do společného soužití. Cena za nájem je ve všech případech dotována městskou částí a věřím, že v souvislosti s koncem regulovaného nájemného v prosinci letošního roku tak půjde o vítanou pomoc,“ dodává starosta.Celkem 43 nových bytů o velikosti 1+kk až 3+kk vznikne přestavbou bývalé administrativní budovy na Roztylském náměstí na Spořilově. O jejich nových nájemnících se rozhodne na veřejném losování počátkem příštího roku, zájemci si svůj nový byt sami vylosují, aby byla zajištěna maximální transparentnost. Smlouvu uzavřou vždy na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodloužením až do maximálních čtyř let nájemního vztahu. A povinností nájemníků bude přihlásit se k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.
„Spořilov je urbanistický klenot, i když nyní trpí nadměrnou automobilovou dopravou. Rádi bychom tuto lokalitu trochu omladili, investovali jsme proto nemalé finanční prostředky do místní vybavenosti. Vzniklo zde například nové sportoviště a dětské hřiště. Na radnici doufáme, že obyvatelé startovacích bytů si čtyřku oblíbí, sžijí se s ní a po ukončení nájmu třeba využijí naši přednostní nabídky na pronájem standardního obecního bydlení a zůstanou tak našimi občany,“ uzavírá starosta Pavel Horálek.