Okruh kolem Prahy... a hlukové limity

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 28. 10. 2012

Ve čtvrtek 25. října, proběhlo v Jesenici u Prahy mezi komisí pro životní prostředí, vedené místostarostou Ing. Sylvou Markovou, a Ing. Ivo Vaňkem, EUR ING, zakladatelem Národní hlukové observatoře ČR a protihlukového hnutí v českých zemích, jednání o nesnesitelných podmínkách pro život místních obyvatel v uplynulých 2 letech hlukem z dopravy na Pražském okruhu.Zástupci jesenické samosprávy se také zajímali o stav přípravy Zákona o hluku, o zachování hygienických hlukových limitů a o zmanipulované Nařízení vlády č. 272/2011, ve kterém se, zřejmě na něčí objednávku, trestně stíhanému MUDr. Michaelu Vítovi, podařilo v nestřeženém okamžiku již tak velmi vysoké hygienické hlukové limity zvýšit na dvojnásobné povolené dávky na naše zdraví. A stačilo málo. Traduje se, že toho dne, 24.8.2011, byla půlka vlády, včetně ministra Hegera, na dovolené. Ministerstvo zdravotnictví na vládě zastupoval dnes trestně stíhaný Hlavní hygienik ČR, Michael Vít. Jedním z bodů programu bylo sesouladit měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovištích podle evropských pravidel. Když se projednávání chýlilo ke konci, navrhl Hlavní hygienik členům vlády ještě drobný zásah do metodiky hodnocení hluku v životním prostředí. Jen tak, mimochodem, doporučil, aby v části šesté, Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací, v § 20, odst. 3, pásmo nejistoty měření, bylo oproti dosavadnímu přičítání od výsledku měření odečítáno. Tato na první pohled nevýznamná změna, na kterou žádný z ministrů přirozeně nedokázal reagovat, ovšem znamenala zvýšení hygienického hlukového limitu 2,23 krát, což je astronomický posun! A stačilo zaměnit jediné slovo!

"Ujišťuji Vás, představitele měst a obcí České republiky, že Národní hluková observatoř ČR využije všech národních i mezinárodních prostředků, aby hygienické hlukové limity zůstaly v České republice zachovány a podvod trestně stíhaného Michaela Víta z Nařízení vlády č. 272/2011 zmizel. A také se zasadíme o zrušení výjimek z hygienických hlukových limitů, neboť každá výjimka někoho preferuje a jiného diskriminuje. Všem se musí měřit stejně!", reagoval Ivo Vaněk na zoufalé volání občanů.