Na protihlukových opatřeních lze šetřit miliardy

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 01. 11. 2012

Účinná protihluková opatření pro Spořilov v zahraničí existují za 20-30% nákladů oproti návrhům tuzemských studií nebo dvou praktických realizací na dálnici D8 u Vchynic a na Gočárově okruhu v Hradci Králové!
Na veřejném setkání prvního náměstka primátora Hlavního města Prahy, RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. s asi 150 spořilovskými občany se diskutovalo o svízelných podmínkách pro život na křižovatce dvou dálnic, Severojižní magistrály a Jižní spojky. Za podmínky, neslučitelné s důstojným životem, jsme mj. označili tisíce kamionů denně, projíždějící z dálnice D1 po ulici Spořilovská na Jižní spojku.Zástupce Útvaru rozvoje Hlavního města Prahy upozornil na zpracovanou studii těžkého překrytí Spořilovské za 3,2 mld. Kč, což je pro Prahu v době ekonomické krize nedostupná částka.
Asistent prezidenta Národní hlukové observatoře ČR a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 4, Ladislava Kunerta, který se pro souběžné závažné jednání veřejného setkání s občany Spořilova nemohl zúčastnit, Ing. Ivo Vaněk, upozornil přítomné na konstrukční řešení a materiály, používané v zahraničí, které by problém spořilovských obyvatel včetně filtrace výfukových plynů odstranil za částku, lehce překračující 0,5 mld. Kč.
Národní hluková observatoř ČR je odbornou profesní autoritou, napojenou na všechny důležité vědce, výzkumníky i výrobce protihlukových systémů na světě, a proto je přirozené, že má přehled i o řešeních, která jsou českým projektantům doposud neznámá.
Prezident Národní hlukové observatoře ČR a předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 4, Ladislav Kunert, se rozhodl pozvat zahraniční experty, kteří spořilovské občany podrobně s moderními materiály a technologickými postupy seznámí, a expertům Hlavního města Prahy navrhnou k řešení ochrany veřejného zdraví Pražanů spolupráci. K uskutečnění odborného semináře dojde ještě do konce letošního roku, slíbil ústy Ing. Ivo Vaňka zastupitel Ladislav Kunert.