MĚSTO A DOPRAVA - Panelová diskuse o dopravní koncepci v Praze

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 04. 11. 2012

12. 11. 2012 -18:30 hod. - Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1.


Program a hosté:

Ing. Vratislav Filler, PhD.: dopravní tým Auto*Mat Proč Praha potřebuje dopravní masterplan? Význam dopravního masterplanu pro udržitelný rozvoj města. Od pasivní dopravní politiky k politice aktivní.

Ing. arch. Ivan Lejčar, dopravní urbanista Příměstská železnice - páteř veřejné dopravy v aglomeracích, O koncepci příměstské železnice v Praze v evropském kontextu. Role železnice v dopravním systému aglomerací.

Ing. arch. Lukáš Vacek, urbanista, ARCHIP Městotvornost dopravního systému , Různé druhy dopravy mají odlišný dopad na charakter území. Srovnání různých druhů veřejné dopravy z hlediska městotvornosti.

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., kybernetik, o. s. Občané proti hluku a emisím Územní plán a emise, Zátěže ve městě. Dopady růstu dopravy. Jak může územní plán ovlivnit míru zátěže. Možnosti mimo územní plán.

Moderuje: Martin Veselý, PragueWatch