Přímá volba prezidenta republiky

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 11. 2012

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil dne 1. 10.2012 svým rozhodnutím termín volby prezidenta republiky na dny 11. a 12. ledna 2013. Hlasování bude probíhat v pátek od 14.00 do 22.00, v sobotu začíná hlasování v 8.00 a volební místnosti se uzavřou ve 14.00 hodin. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, bude se konat druhé kolo volby, a to čtrnáct dnů po začátku prvního kola (tj. 25. a 26. 1. 2013), kam postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole volby nejvíce odevzdaných platných hlasů.
Hlasování bude probíhat ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech zřízených při zastupitelských úřadech České republiky. Hlasovat lze i na voličský průkaz, o který je třeba požádat písemným podáním, opatřeným ověřeným podpisem voliče, které musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 4. 1. 2013) tomu, kdo stálý seznam voličů vede (pro občany Spořilova je to ÚMČ Praha 4), nebo osobně do okamžiku uzavřeni stálého volebního seznamu (tj. 9. 1. 2013 do 16.00). Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v libovolném volebním okrsku na území České republiky i v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Na Spořilově se se volby uskuteční na stejných volebních místech jako při posledních volbách do Senátu. Informaci o volebním okrsku najdou voliči také na obálce s volebními lístky.