Rozdělili si odměny. Jejich výše je neveřejná.

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 12. 11. 2012

Při četbě v usneseních Rady MČ Praha 4 jsem narazil, kromě mnoha jiných velmi zajímavých usnesení, svědčících o tom jak MČ Praha 4 "efektivně" nakládá s veřejnými prostředky na různé zprostředkovatelské služby, pro jejichž plnění má buď vlastní zaměstnance (právníky) nebo vytvořenou obchodní společnost (4-Majetková, a.s - realitní činnost) na zajímavé usnesení o odměnách pro radní a zastupitele "za přínos k rozvoji městské části Prahy 4" :


Usnesení 27. zasedání ze dne 31.10.2012 (číslo 27R-1331/2012)
k poskytnutí peněžitých darů za přínos k rozvoji městské části Praha 4 Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a
poskytnout následující peněžité dary:
uvolněným a neuvolněným členům Rady městské části Praha 4 a uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4 za jejich přínos k rozvoji městské části Praha 4 v oblasti samosprávy dle přílohy tohoto usnesení, která se nezveřejňuje prostřednictvím WEB stránek městské části Praha 4

II. u k l á d á
Lanny Dudrovi, tajemníkovi Úřadu MČ Praha 4
realizovat bod I. tohoto usnesení

T: do 15. 12. 2012

Předkladatel: Ing. Pavel Horálek, starosta MČ Praha 4 usnesení 27. zasedání ze dne 31.10.2012


Příloha se nezveřejňuje! Proč asi? Občané nemají právo vědět o jaké zásluhy "o co" a čí "koho" konkrétně se jedná?
Občany - čtenáře Spořilovských novin by taková informace mohla zaujmout a přivést k většímu zájmu o dění na radnici a nakládání s veřejnými penězi.

Karel Kolář