Národní hluková observatoř ČR se rozhodla urychlit proces přípravy rekonstrukce Dálnice D1

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 13. 11. 2012

Národní hluková observatoř ČR se na základě dřívějších zkušeností s přístupem Ministerstva dopravy ČR k projektům dopravní infrastruktury rozhodla prostřednictvím sesterské Národní hlukové observatoře ČR CONSULTING, složené z 11 odborníků na dopravní infrastrukturu a životní prostředí, vstoupit do procesu přípravy "Rekonstrukce dálnice D1 v úseku Benešov - Kývalka" a objektivně a odborně prověřit kvalitu projektů, počínaje studie vlivu na životní prostředí, až po dokumentaci pro výběrové řízení. Dále bude u všech 21 dálničních úseků prověřeno, zda při jejich přípravě bylo postupováno v souladu se zákony České republiky a nařízení Evropské Unie.Za tímto účelem 9. 11. 2012 v Brně proběhla ustavující Valná hromada, která schválila postup při naplňování popsaných cílů a v příštích dnech budou obeslány jednotlivé stavební úřady, včetně speciálních, čímž se Národní hluková observatoř ČR CONSULTING stane účastníkem řízení.
Cílem účasti Národní hlukové observatoře ČR CONSULTING v procesu přípravy rekonstrukce 163 km dálnice D1 v úseku Benešov - Kývalka je prověřit, že je stavba připravována v souladu se zájmy veřejnosti a informovat veřejnost, zda Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR postupovaly zodpovědněji, než tomu bylo v předchozích letech, kdy se z projektů nedalo vyčíst, co podle nich má být realizováno, a tento stav vyvolával velkou nelibost dotčené veřejnosti a vytvářel ideální podmínky pro masový rozkvět korupce, pro kterou byly dominantně využívány nástroje "opatření k odstranění negativních vlivů stavby na veřejné zdraví a životní prostředí".
Tímto rozhodnutím chce Národní hluková observatoř ČR CONSULTING přispět k urychlení procesu přípravy stavby, aby později nedocházelo k rozporům se zájmy veřejnosti a prodlevám, bránícím realizaci díla, jak se po léta děje u rozestavěných dálnic D8, D3 nebo například D47.
Za Spořilovské noviny dodáváme, že předsedou dozorčí rady této nové instituce se stal Ladislav Kunert, prezident Národní hlukové observatoře ČR, zastupitel a předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4, který se dlouhodobě zajímá o problematiku řešení dopravy a hluku v naší čtvrti.