Petice za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 23. 11. 2012Vážení spoluobčané, chceme Vás opět požádat o spolupráci při petiční akci na záchranu obyvatel žijících v centru Spořilova. Jedná se o největší diskriminační kauzu současnosti, kdy byla celá Praha od těch nejtěžších kamionů osvobozena na úkor jedné z nejobydlenějších částí Prahy 4, kde již více než 2 roky projíždí 11 000 kamionů nad 12 tun denně. Pro další petici jsme se rozhodli zejména proto, že stále nedochází k žádnému podstatnému opatření, které by zlepšilo životní prostředí v centru Spořilova. Zastupitelstvo HMP napříč politickým spektrem sice schválilo zákaz těžké kamionové dopravy v Praze, ale nedokázalo toto opatření prosadit. Veřejná správa zcela selhala, když nedokázala ochránit občany před devastujícími následky nadměrné kamionové dopravy (viz. vyjádření zástupkyně ombudsmana ke kauze Spořilovská). Již 2 petice, které podepsalo téměř 4000 lidí, žádaly odvedení kamionů ze Spořilovské popř. rovnoměrné rozdělení těžké tranzitní dopravy. Na ochranu našich práv proběhla také blokáda, happening a demonstrace. Výstavba opatření u Kačerova, kterým dojde k odvedení aspoň 50% těžkého tranzitu z nejobydlenějšího centra Spořilova na jeho obvod, se stále oddaluje. Přestože existují jednoduchá, levná a rychlá řešení, jsou místo okamžité pomoci vymýšlena těžko realizovatelná a nákladná opatření v řádu miliard, která by vedla k zakonzervování kamionů v centru Spořilova. My všichni ale potřebujeme okamžitou pomoc, protože zdravotní stav řady z nás je kritický. Ohroženi jsou zejména chronicky nemocní, naši starší spoluobčané, těhotné maminky a děti. Jak velká zdravotní rizika hrozí, včetně úmrtí, dokládají vědecké studie z celého světa a také výsledky našich předních vědeckých týmů. Výsledky dotazníkových šetření zdravotního stavu občanů, žijících u Spořilovské spojky, jsou alarmující a na obrovská rizika upozorňuje také Hygienická stanice a lékaři.
Proto potřebujeme Vaši pomoc. Všechna místa, kde je možné petici podepsat najdete pak souhrnně pod tímto článkem. Velmi přivítáme pokud si stáhnete petiční archy z našeho webu a třeba s nimi obejdete své sousedy, přátele a spolupracovníky. Potřebujeme řádově získat tisíce podpisů, aby bylo možné petici zařadit jako bod programu na jednání Zastupitelstva HMP. V případě desetitisíce podpisů by petici dokonce projednala Poslanecká sněmovna. Petice je zveřejněna ve Spořilovských novinách v sekci aktuality. Ke stažení je na našem webu sos-sporilov.cz, kde jsou také k dispozici petiční archy.
Za veškerou pomoc Vám děkujeme.
> Občanské sdružení SOS Spořilov