Jan Palach - národní hrdina

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 16. 01. 2013

Jan Palach (11. 8. 1948 – 19. 1. 1969) - student ze Všetat na Mělnicku. V roce 1967 začal studovat na Vysoké škole ekonomické a od roku 1968 přestoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Těžce prožíval vývoj v naší zemi po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Dne 16. ledna 1969 v Praze na Václavském náměstí poblíž Národního muzea se polil hořlavinou a upálil na protest proti ústupkům okupantům a pro vyburcování národní morálky proti ztrátě svobody. Těžkým popáleninám podlehl dne 19. ledna 1969. Jeho pohřeb se stal výrazem odporu celého národa proti okupantům. Měsíc poté, dne 25. února 1969 se upálil na stejném místě jiný student Jan Zajíc a v dubnu 1969 je následoval v Jihlavě Evžen Plocek.Jan Palach byl původně pohřben na Olšanských hřbitovech. Roku 1973 byly jeho ostatky zpopelněny a popel uložen v rodných Všetatech. Převoz proběhl tajně a narychlo. Prázdný hrob byl však hojně navštěvován i nadále. V roce 1990 se urna s popelem vrátila na Olšanské hřbitovy.

V tzv. Palachově týdnu od 16. do 22. ledna 1989 v Praze probíhaly protestní akce zaměřené proti komunistickému režimu. Jednalo se o předstupeň listopadových událostí.V roce 1989 vzniklo ve Všetatech neziskové občanské sdružení „Společnost Jana Palacha“, které pořádá každoročně v Palachově rodišti ve Všetatech a na Olšanských hřbitovech pietní akce na památku svého hrdiny. Tato organizace vznikla obnovením stejnojmenné společnosti, spontánně založené ihned po pohřbu s cílem vybudovat Janu Palachovi pomník. Základní škola ve Všetatech , kterou Jan Palach navštěvoval, po něm byla pojmenována. Po Janu Palachovi je pojmenována také planetka Palach (1834), kterou dne 22. srpna 1969 objevil astronom Josef Kohoutek na hvězdárně Bergedorf. Jméno Jana Palacha nese od ledna 1990 i gymnázium v Mělníce, kde Jan Palach v roce 1966 maturoval.

Jan Palach se stal jednou z významných symbolických postav – hrdinou moderních českých dějin. NEZAPOMÍNEJME NA JEHO ODKAZ!

Související článek: Jan Palach, kolej UK Spořilov 5/6