Praha 4 podporuje petici občanů proti kamionům na Spořilově

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 25. 02. 2013

Obyvatelům Spořilova jezdí denně pod okny stovky kamionů, které tuto lokalitu zamořují nadměrným hlukem, emisemi a polétavým prachem a jejím obyvatelům mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Veřejnost i městská část Praha 4 proto dlouhodobě usilují o vyřešení této nepříznivé situace.Zastupitelstvo městské části Praha 4 podporuje Petici za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova a před 14 dny vyzvalo kompetentní orgány, mj. vládu České republiky, Ministerstvo dopravy ČR, hlavního hygienika ČR, primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobodu, aby učinili veškeré potřebné kroky směřující k urychlené realizaci takového opatření, které povede ke komplexnímu zlepšení situace, a to nejen v oblasti Spořilova, ke snížení hlukové a emisní zátěže způsobené dopravou na Novém i Starém Spořilově, podél Spořilovské ulice, Jižní spojky, Severojižní magistrály a na Barrandovském mostě.

Z posledního jednání představitelů Prahy 4, starosty Pavla Caldra a zástupce starosty Jiřího Bodenlose, s náměstkem pro dopravu HMP Josefem Noskem vyplynulo, že se v letošním roce zřejmě nebude realizovat výstavba nové rampy z důvodu nevypořádaných pozemků s vlastníkem (Čedok), ale měla by být dokončena oprava mostu u Kačerova. Zároveň s tím musí být realizována výstavba protihlukové stěny tak, aby ochránila občany z lokality spořilovského plácku.

I když městská část Praha 4 hledá co nejrychlejší řešení, jak Spořilovu ulehčit, jsou a budou to jen dílčí opatření, která problém nevyřeší, dokud nebude dokončena celá jihovýchodní část Pražského okruhu. „Usilujeme proto o koncepční dlouhodobé a trvalé řešení cestou maximálního urychlení přípravy a realizace stavby Silničního okruhu kolem Prahy, a to stavby 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1,“ řekl starosta Pavel Caldr.

Občanská Petice za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova adresovaná Zastupitelstvu hlavního města Prahy požaduje především urychlenou realizaci navrhovaného dopravního opatření u Kačerova, tj. výstavbu nové rampy, která řidičům kamionů umožní nájezd z Jižní spojky na ulici 5. května, a odkloní tak těžkou kamionovou dopravu ze směru Spořilovská, a okamžité rozdělení dopravních toků ze Spořilova na několik komunikací.

(Zdroj: www.praha4.cz)